Νόμος 1558/85 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέσεις υπουργών και υφυπουργών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε υπουργείο προΐσταται υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού ή αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε μέλος της Κυβέρνησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανατεθούν περισσότερα από ένα υπουργεία.

 

2. Συνιστώνται επιπλέον και οι εξής θέσεις μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών:

 

α) Δύο θέσεις αναπληρωτών υπουργών στο Υπουργείο Εξωτερικών και από μία θέση αναπληρωτή υπουργού στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

β) Τρεις θέσεις υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο.

γ) Από δύο θέσεις υφυπουργών στα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού και από μία θέση υφυπουργού στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλες θέσεις αναπληρωτών υπουργών, υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο και υφυπουργών, να καταργούνται υφιστάμενες και να μεταφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο. Με όμοια απόφαση μπορεί να συσταθεί μία θέση αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού εφόσον καταργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4, το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και δεν υπάρχει διορισμένος αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης καθώς και μια θέση υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Η θέση του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού καταργείται αυτοδικαίως όταν διοριστεί αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ανασυσταθεί το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

4. Κανένα υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις συνολικά θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, από τις οποίες δεν μπορεί να είναι παραπάνω από δύο οι θέσεις των αναπληρωτών υπουργών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

5. Οι θέσεις υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, αναπληρωτών υπουργών, υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο και υφυπουργών, που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργούνται. Η θέση αναπληρωτή υπουργού που έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν [ΠΔ] 1/1984 προεδρικό διάταγμα, λογίζεται ότι συνέχισε να υφίσταται αδιαλείπτως ως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.