Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Σειρά προβαδίσματος μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 21 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985

άρθρο 79 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

1. Η σειρά προβαδίσματος των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών κατά κατηγορίες ορίζεται ως εξής: Πρωθυπουργός, αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, υφυπουργοί.

 

άρθρο 21 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985

 

2. Η σειρά προβαδίσματος των αντιπροέδρων καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους και, σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού, από τη σειρά του ονόματός τους στην πράξη διορισμού

 

άρθρο 21 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985

 

3. Η σειρά προβαδίσματος των υπουργών καθορίζεται από τη σειρά τάξης των υπουργείων κατά το άρθρο 48.

 

άρθρο 21 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985

 

4. Η σειρά προβαδίσματος των αναπληρωτών υπουργών και των υφυπουργών αντιστοιχεί με τη σειρά τάξης των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. Μεταξύ περισσότερων αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών του ίδιου υπουργείου η σειρά προβαδίσματος καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους στο οικείο υπουργείο και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού από τη σειρά του ονόματός τους στην πράξη διορισμού.

 

άρθρο 79 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

5. Η θέση των υπουργών Επικρατείας, στην κατά την παράγραφο 1 σειρά προβαδίσματος των μελών της Κυβέρνησης κατά κατηγορίες και στην κατά την παράγραφο 3 σειρά προβαδίσματος των υπουργών, καθορίζεται, όταν δεν προΐστανται υπουργείου, με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

άρθρο 21 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

6. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η σειρά προβαδίσματος των υπουργών Επικρατείας καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους και, σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού, από τη σειρά του ονόματός τους στην πράξη διορισμού.

 

άρθρο 21 παράγραφος 6 του νόμου 1558/1985

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και της υφιστάμενης κάθε φορά σειράς τάξης των υπουργείων κατά το άρθρο 48, ο Πρωθυπουργός, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλει τη σειρά προβαδίσματος των αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών του ίδιου υπουργείου και των υπουργών Επικρατείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.