Νόμος 4320/15

Ν4320/2015: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4320/2015: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 29/Α/2015), 19-03-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων

 

Άρθρο 1: Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Άρθρο 2: Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης

Άρθρο 3: Επιδότηση σίτισης

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων

 

Α. Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) και γενική γραμματεία του κυβερνητικού συμβουλίου οικοδομικής πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ)

 

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Άρθρο 10: Σχέδια συντονισμένων δράσεων

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Εξουσιοδοτικές και υποστηρικτικές ρυθμίσεις

Άρθρο 14: Θέματα λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Γενική Γραμματεία κυβερνητικού συμβουλίου οικοδομικής πολιτικής

Άρθρο 17

Άρθρο 17Α

 

Β. Τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα και ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του κυβερνητικού σχήματος

 

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις θεμάτων Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Άρθρο 19: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης

Άρθρο 20: Άσκηση αρμοδιοτήτων Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Άρθρο 21: Θέσεις αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ανά Υπουργείο

Άρθρο 22: Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων

Άρθρο 23: Στελέχωση πολιτικών γραφείων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Διοικητική υποστήριξη Γενικών Γραμματέων

Άρθρο 26: Θέσεις προϊσταμένων γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

Άρθρο 27: Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 28: Κατάργηση Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, μεταφορά των Υπηρεσιών της στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Λοιπές ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα

 

Άρθρο 29: Ρύθμιση επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών

Άρθρο 30: Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κ.λ.π.

Άρθρο 31: Παράταση προθεσμιών για αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων και για τα επικουρικά και τα ταμεία των ένστολων

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2469/1997

Άρθρο 37: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων ΝΕΡΙΤ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Έναρξη Ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-03-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.