Νόμος 3270/04

Ν3270/2004: Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3270/2004: Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού, (ΦΕΚ 187/Α/2004), 11-10-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 2: Εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα

Άρθρο 3: Συλλογικές αρμοδιότητες για τον τουρισμό

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 5: Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 6: Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού

Άρθρο 7: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-10-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.