Προεδρικό διάταγμα 1/7/81

ΠΔ 01-07-1981: Περί πολεοδομικής διαρθρώσεως της περιοχής του Πνευματικού Κέντρου Αθηνών και καθορισμού των όρων δομήσεως αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-07-1981: Περί πολεοδομικής διαρθρώσεως της περιοχής του Πνευματικού Κέντρου Αθηνών και καθορισμού των όρων δομήσεως αυτού, (ΦΕΚ 387/Δ/1981), 16-07-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ όψει:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 667/1977 περί αντικαταστάσεως του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1122/1972 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Πνευματικού Κέντρου Αθηνών διατάξεων (ΦΕΚ 233/Α/1977) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1065/1980 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, (ΦΕΚ 168/Α/1980) και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

6. Την βραβευθείσα μελέτη του διά της υπ' αριθμόν Ε22741/1050/19-07-1976 διακηρύξεως, πραγματοποιηθέντος αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών διά την περιοχήν αυτήν.

 

7. Την προμελέτη της κυκλοφοριακής ρυθμίσεως εις την περιοχήν αυτήν.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 356/1981 και 483/1981 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου 'Αθηναίων.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 197/1981 και 581/1981 σύμφωνους γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

10. Την υπ' αριθμόν 787/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

11. Επειδή οι εις την υπ' αριθμόν 356/20-04-1981 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενοι λόγοι απορρίψεως της προτάσεως, δεν ευσταθούν διότι η κατάργηση τμήματος της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου δεν θα δυσχεραίνει την κυκλοφορία δεδομένου ότι η προτεινομένη ρύθμισις της κυκλοφορίας ταυτίζεται με την προβλεπομένη διαμόρφωση της κυκλοφορίας στην περιοχή από τις ειδικές κυκλοφοριακές μελέτες (μελέτη Smith, Χωροταξική μελέτη κυκλοφορίας λεκανοπεδίου ΥΔΕ) εν συνδυασμό προς τις κυκλοφοριακές μελέτες της ευρύτερης περιοχής και διότι διά της μελέτης έχει ληφθεί πρόνοια (περιορισμός ύψους κτιρίων μέχρι της στάθμης της οδού Βασιλίσσης Σοφίας μικρή κάλυψις) ώστε να μη διασπασθεί η συνέχεια του ελευθέρου χώρου, κατά τα ειδικότερα στην από 12-06-1981 εισήγηση της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης (Γ2) αναφερόμενα, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 01-07-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.