Προεδρικό διάταγμα 1/7/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανωτάτη στάθμη των δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος ανεγερθησομένων υπό τα στοιχεία (α), (στ), (ζ), (η) κτιρίων δεν δύναται να υπερβαίνει το απόλυτον υψόμετρου το οριζόμενου ειδικώς δι' έκαστου εξ αυτών ως κατωτέρω και αναγραφόμενο εις το ως άνω διάγραμμα:

 

Κτίριον υπό στοιχείου (α) απόλυτον υψόμετρον 115 m.
Κτίριο υπό στοιχείου (στ) απόλυτο υψόμετρο 99 m, 102 m και 105 m
Κτίριο υπό στοιχείου (ζ) απόλυτο υψόμετρο 120 m.
Κτίριον υπό στοιχείου (η) απόλυτον υψόμετρον 105 m και 110 m.
Εν πάση περιπτώσει η ανωτάτη στάθμη του ως άνω υπό στοιχείου (η) κτιρίου δεν δύναται να υπερβαίνει το υψόμετρον της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας εις την αντίστοιχη προς το εξεταζόμενου κτίριον θέση.

 

2. Τα δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζόμενα κτίρια δύνανται να καταλάβουν ολόκληρου την διά συνεχούς ερυθράς γραμμής περικλειόμενη επιφάνεια.

 

3. Εις έκαστου των προαναφερομένων κτιρίων επιτρέπεται η σε υπόγειο κατασκευή χώρων συναφούς προς αυτό χρήσεως.

 

4. Τα δώματα των ως άνω υπό στοιχεία (στ), (ζ), (η) κτιρίων δέον όπως διαμορφωθούν εις ελευθέρας και επισκέψιμους υπό του κοινού επιφανείας διαμορφούμενες καταλλήλως δια φυτεύσεως και πλακοστρώσεως, ούτως ώστε να αποτελούν προέκταση του διατηρουμένου φυσικού ελευθέρου χώρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.