Νόμος 1032/80

Ν1032/1980: Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1032/1980: Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, (ΦΕΚ 57/Α/1980), 14-03-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Μεταφορά υπηρεσιών

Άρθρο 4: Μεταφορά θέσεων και προσωπικού

Άρθρο 5: Διεύθυνση Διοικητικού

Άρθρο 6: Οργανισμός Υπουργείου

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών

Άρθρο 10: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 11: Προγράμματα που εκτείνονται σε περισσότερες περιφέρειες

Άρθρο 13

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 11-03-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.