Νομοθετικό διάταγμα 797/71

ΝΔ 797/1971: Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 797/1971: Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, (ΦΕΚ 1/Α/1971), 01-01-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Κήρυξη της απαλλοτρίωσης

 

Άρθρο 1: Τρόπος κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 3: Περιεχόμενο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 4: Μνεία δικαιούχων

Άρθρο 5: Χρόνος κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 6: Αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά ζώνες και αποζημίωση με αντάλλαγμα

 

Κεφάλαιο Β: Συντέλεση της απαλλοτρίωσης

 

Άρθρο 7: Τρόπος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης

Άρθρο 8: Παρακατάθεση αποζημίωσης

Άρθρο 9: Συνέπειες της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 10: Παραγραφή

 

Κεφάλαιο Γ: Ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

 

Άρθρο 11: Αυτοδίκαιη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 12: Μη αυτοδίκαιη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης

 

Άρθρο 13: Υπολογισμός της αξίας του απαλλοτριούμενου

Άρθρο 14: Διάδικοι

Άρθρο 15: Προεκτίμηση

Άρθρο 16: Προδικασία

Άρθρο 17: Προσδιορισμός των αποζημιώσεων

Άρθρο 18: Προσωρινός προσδιορισμός των αποζημιώσεων

Άρθρο 18Α: Απαλλοτριώσεις κατεπείγουσες

Άρθρο 19: Οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης

Άρθρο 20: Απευθείας αίτηση οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης

Άρθρο 21: Αναίρεση

Άρθρο 22: Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης ενώπιον του δικαστηρίου

Άρθρο 23: Παροχή εγγυήσεως

 

Κεφάλαιο Ε: Διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων

 

Άρθρο 24: Κτηματογράφηση

Άρθρο 25: Βοηθητικό προσωπικό και δαπάνες κτηματογράφησης

Άρθρο 26: Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 27: Κύρια διαδικασία

Άρθρο 28: Διοικητική αναγνώριση δικαιούχων

Άρθρο 29: Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης μετ' αναγνώρισης δικαιούχων

Άρθρο 30: Ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ακροτελεύτιες διατάξεις

 

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Εν Αθήναις, τη 30-12-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.