Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Παραγραφή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συντελεσθείσης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η προς είσπραξη της προσωρινώς ή οριστικώς προσδιορισθείσης αποζημιώσεως αξίωσις κατά του υπόχρεου εις καταβολή αυτής παραγράφεται μετά δεκαετία, αρχομένη από της καταλήψεως του απαλλοτριωθέντος, βεβαιούμενης δια συντασσόμενης εκθέσεως καταλήψεως αυτού ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον, ή από της, μετ' αυτήν, καταθέσεως, κατά το άρθρο 8 του παρόντος, της οριστικώς προσδιορισθείσης αποζημιώσεως, εκτός εάν δικαιούχος είναι το Δημόσιον ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

 

2. Η παραγραφή διακόπτεται και δια της υπό του δικαιούχου της αποζημιώσεως υποβολής αιτήσεως προς:

 

α) δικαστική ή διοικητική αναγνώριση,

β) είσπραξη μέρους ή του συνόλου της αποζημιώσεως και

γ) ανάκληση της απαλλοτριώσεως.

 

3. Το δικαίωμα προς δικαστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως δεν υπόκειται εις την παραγραφή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.