Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυτός που εκ προθέσεως υποδεικνύει ψευδή όρια ή προσάγει εικονικούς τίτλους ή παρεμβαίνων εις σχετική δίκην υφ' οιανδήποτε ιδιότητα, προς υποστήριξη ανύπαρκτων δικαιωμάτων επί απαλλοτριωθέντος ακινήτου, είτε εαυτού είτε άλλου, δια λογαριασμό του οποίου ενεργεί, τιμωρείται υπό του Πλημμελειοδικείου του τόπου του ακινήτου με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρις εκατόν χιλιάδων δραχμών, επιφυλασσομένων των τυχόν βαρύτερων ποινών του Ποινικού Κώδικα.

 

2. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος αρμόδιοι δικαστές ή διοικητικοί υπάλληλοι έχουν αυξημένο καθήκον, όπως τηρούν αυστηρώς τις υπό του παρόντος προβλεπόμενες προθεσμίας, εντός των οποίων οφείλουν να εκτελούν τις αντιτιθέμενες σε αυτούς αρμοδιότητες. Η παραμέληση των προθεσμιών τούτων συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, τιμωρούμενου κατά τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.