Νόμος 4571/18

Ν4571/2018: Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4571/2018: Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 186/Α/2018), 30-10-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003)

Άρθρο 2: Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003

Άρθρο 3: Προσθήκη του άρθρου 2Α στο νόμο 3213/2003

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003

Άρθρο 6: Τροποποιήσεις του άρθρου 3Β του νόμου 3213/2003

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις των άρθρων 6 και 7 του νόμου 3213/2003

Άρθρο 8: Προσθήκη του άρθρου 6Α στο νόμο 3213/2003

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 3213/2003

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018)

Άρθρο 12: Προσθήκη του άρθρου 19 στο νόμο 3213/2003 και κατάργηση του άρθρου 229 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014)

Άρθρο 13: Παράταση ρυθμίσεων των άρθρων 43 και 44 του νόμου [Ν] 4489/2017 (ΦΕΚ 140/Α/2017)

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Σύσταση οργανικών θέσεων στο κατάστημα κράτησης Δράμας - Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Ρύθμιση για τις απαιτήσεις συνταξιούχων και εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών από το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την Εθνική Ασφαλιστική

Άρθρο 19: Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 20: Ρύθμιση αποδοχών υπαλλήλων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 21: Συμπλήρωση του άρθρου 36 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017)

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις ΕΤΕΑΝ και ΤΑΝΕΟ

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Παράρτημα Ι: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Παράρτημα ΙΙ

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-10-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.