Νόμος 4571/18 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθενται εδάφιο δεύτερο και τρίτο, ως εξής:

 

{Στο πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), εφόσον έχει αποκτηθεί από το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μονάδες ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 8 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ως άνω φορείς, μοριοδοτείται με 20 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 48 μήνες και με 7 μονάδες μέχρι τους 84 μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τις προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου.}

 

2. Στο τέταρτο εδάφιο, η ημερομηνία 30-10-2018 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 30-11-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.