Νόμος 4551/18

Ν4551/2018: Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4551/2018: Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 116/Α/2018), 02-07-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία και γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Χρηματοδότηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου

Άρθρο 3: Δικαιούχοι του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους

Άρθρο 4: Παράμετροι υπολογισμού του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους

Άρθρο 5: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων

Άρθρο 6: Αρμόδια όργανα - Διαδικασία υλοποίησης

Άρθρο 7: Καταβολή Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους

Άρθρο 8: Διακοπή καταβολής

Άρθρο 9: Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μεταφορικού Ισοδυνάμου

Άρθρο 10: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 11: Τελικές - εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 12: Ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

Άρθρο 13: Ανασύνθεση Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας

Άρθρο 14: Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό

Άρθρο 18: Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου

Άρθρο 19: Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του νόμου 4079/2012

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Τροποποιήσεις του άρθρου 90 του νόμου 4504/2017

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-06-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.