Νόμος 4551/18 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ανασύνθεση Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3142/1955 (ΦΕΚ 43/Α/1955) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργεί Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, που αποτελείται από:

 

α) τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιώς, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

γ) τον Αρχιπλοηγό του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Πλοηγό του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, ως μέλη.

 

Χρέη εισηγητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ο τμηματάρχης του Τμήματος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, όταν πρόκειται για θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Τμήματος ή ο τμηματάρχης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όταν πρόκειται για θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Χρέη Γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο του Τμήματος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας ή του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή τους τον υπάλληλο του άλλου Τμήματος.

 

Το Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.