Νόμος 4551/18 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μεταφορικού Ισοδυνάμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε 3 έτη από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, στην οποία εντάσσεται η υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 

α) οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των περιφερειών και δήμων,

 

β) τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα,

 

γ) η ανάγκη μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές,

 

δ) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υφιστάμενου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δρομολογιακή γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση,

 

ε) η περιοδικότητα των δρομολογίων και η χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους,

 

στ) οι κοινωνικές ανάγκες,

 

ζ) τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

 

2. Τα μεγέθη της παραγράφου 1 επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται κάθε 3 χρόνια ή και νωρίτερα, εάν μεταβάλλονται τα κρίσιμα δεδομένα.

 

3. Πριν τη λήψη της απόφασης του παρόντος, η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, ενημερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώμη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.