Νόμος 4551/18 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017) εφαρμόζονται στο σύνολο των βαθμοφόρων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω Σχολές.

 

2. Εντός 5 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φέρουν βαθμούς ανώτερους του Επικελευστή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Λιμενοφύλακα, αντίστοιχα. Η αναδρομική διοικητική αποκατάσταση του προηγούμενου εδαφίου επέρχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και κατά παρέκκλιση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012), καθώς και κάθε άλλης διάταξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.