Νόμος 4551/18 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου με το άρθρο Δεύτερο της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/27983/2012 (ΦΕΚ 3187/Β/2012) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για θητεία μέχρι 3 έτη.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου με το άρθρο Δεύτερο της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/27983/2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που ανανεώνει τη θητεία του, ορίζοντας τα ίδια ή νέα μέλη.}

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί με το άρθρο Δεύτερο της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/27983/2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε αντίθετη ρύθμιση καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.