Νόμος 4393/16

Ν4393/2016: Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθμός Α-1424 (MIOS) μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου κ.λ.π. και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4393/2016: Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθμός Α-1424 (MIOS) μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το MIOS, τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Re search Programme) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 106/Α/2016), 06-06-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος η Προγραμματική Συμφωνία (ΠΣ) Αριθμός Α-1424 (MIOS), Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) η οποία υπογράφηκε διαδοχικά από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας (07-04-2014) και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου (21-03-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (04-04-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας (29-04-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας (28-03-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας (23-05-2014) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας (15-05-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (25-03-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (09-04-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας (20-06-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας (03-04-2014) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (24-03-2014) και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (22-04-2014) και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας (08-01-2014) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας (28-02-2014) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας (13-05-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας (31-01-2014) και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (22-04-2014) και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας (29-04-2014) και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (10-04-2014) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σε δύο αντίτυπα (στην αγγλική και γαλλική) της οποίας το κείμενο στην αγγλική και γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), η φράση καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται με τη φράση καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

 

β. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται φράση ως εξής:

 

{Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2084/1992, η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργείται.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Στο τέλος του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπόψη εκείνο που ισχύει κάθε φορά.}}

 

4. α. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία έτη έως και τις 31-12-2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1.}

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) η φράση από το γινόμενο του 75% αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση από το γινόμενο του 60%.

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) η φράση ως άνω ποσοστό 75% θα αναπροσαρμόζεται αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση ως άνω ποσοστό 60% αναπροσαρμόζεται.

 

δ. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:

 

{Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα 5 τελευταία έτη έως και τις 31-12-2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος.

 

Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1.}

 

ε. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 35 απαλείφονται.

 

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με τις εισφορές των κατά την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.}

 

6. α. Στο άρθρο 39 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:

 

{14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 της περίπτωσης β' του νόμου [Ν] 2326/1940, του άρθρου 27 παράγραφος 34 του νόμου 2166/1993, του άρθρου 7 παράγραφος 1 της περίπτωσης ε' του νόμου [Ν] 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του νόμου [Ν] 915/1979, του άρθρου 7 παράγραφος 1 της περίπτωσης ι)γ' του νόμου [Ν] 2326/1940, του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 915/1979, του άρθρου 7 παράγραφος 1 της περίπτωσης ι)η' του νόμου [Ν] 2326/1940, του άρθρου 18 παράγραφος 2 του νόμου 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3655/2008.}

 

β. Οι παράγραφοι 14, 15, 16 και 17 αναριθμούνται σε 15, 16, 17 και 18.

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), πρώην 17 πριν από την αναρίθμησή της, δυνάμει της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.}

 

7. α. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Μέχρι 31-12-2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και τη διενέργεια των πληρωμών παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπροθέσμων.}

 

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5, αντιστοίχως.

 

γ. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου όπως προέκυψε από την αναρίθμηση, πρώην παράγραφος 4, η φράση της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από τη φράση της παραγράφου 4.

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρο 84 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) η φράση καθορίζονται τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη των παροχών, αντικαθίσταται από τη φράση κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, το χρόνο ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και τον τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, την έναρξη και λήξη των παροχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

9.α. Στο εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) η φράση Από 01-01-2016 αντικαθίσταται με τη φράση Από 01-06-2016.

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Με τις ανωτέρω αναπροσαρμογές, η σωρευτική εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, για την αιτία αυτή, από το έτος 2016 έως και το έτος 2017 θα ανέλθει σε 570 εκατομμύρια €, από το έτος 2016 έως και το έτος 2018 σε 808 εκατομμύρια € και από το έτος 2016 έως και το έτος 2019 σε 853 εκατομμύρια €. Από 01-01-2020 η παροχή αυτή καταργείται. Η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος λαμβάνουν χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έτσι ώστε από 01-01-κάθε έτους να μη χορηγείται ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους.}

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) απαλείφεται.

 

δ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), όπως προστέθηκε με το άρθρο 235 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) καταργείται.

 

ε. Οι παράγραφος 10 και 11 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), όπως αναριθμήθηκαν με το άρθρο 235 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αναριθμούνται στο εξής σε 9 και 10.

 

10. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 96 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) απαλείφεται η φράση από την 01-01-2018.

 

β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 96 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) μετά τη φράση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προστίθεται η φράση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και επιπλέον.

 

11. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) απαλείφεται η λέξη απολύτως και στο τέλος του εδαφίου αυτού προστίθενται οι λέξεις: σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος.

 

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) η φράση της παραγράφου 1 απαλείφεται.

 

12. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.}

 

Άρθρο τρίτο: Τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Η' του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ' έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον προηγούμενο χρόνο:

 

(α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%).

(β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%).

(γ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%).

(δ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%).}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 η φράση προβαίνει αντικαθίσταται από τη φράση δύναται να προβαίνει.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 136 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 και προς διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας.}

 

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 144 του νόμου 4389/2016 η φράση Εντός 5 μηνών αντικαθίσταται από τη φράση Εντός 4 μηνών.

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 144 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εντός 2 εβδομάδων από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού θα έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενικότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 144 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, που περιγράφεται στις περιπτώσεις α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προβαίνει στις απαραίτητες καταστατικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι:

 

α)α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα είναι εννεαμελές.}

 

Άρθρο τέταρτο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (Α' 176)

 

1. Από την υποπερίπτωση β)β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), διαγράφεται η φράση με οποιονδήποτε νομικό τύπο αποδεκτό για ιδρύματα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL 176/338/2013) και.

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. ότι η εταιρία έχει ήδη καταβάλλει σε μετρητά και σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος στην περίπτωση των εταιριών της υποπερίπτωσης α)α) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή σε τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην περίπτωση των εταιριών της υποπερίπτωσης β)β) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το ποσό των 4.500.000 € ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.}

 

3. Στην παράγραφο 22 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), η φράση Οι εταιρίες του παρόντος νόμου αντικαθίσταται από τη φράση Οι εταιρίες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), προστίθεται το εδάφιο:

 

{Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 παράγραφοι 2 και 3, 8 και 10 του νόμου 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/2009) εφαρμόζονται και στις εταιρίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση α' του παρόντος.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός εάν οι όροι που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στη δανειακή σύμβαση, προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβολή του περιθωρίου.}

 

6. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3Α του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

 

{Για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή ή σημείωση σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχυροφυλάκειο ή κτηματολόγιο της μεταβολής του δικαιούχου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλου παρεπόμενου δικαιώματος ή προνομίου, με τα οποία ασφαλίζονται οι μεταβιβαζόμενες με τη σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 απαιτήσεις, καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη 20 €, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους. Το ως άνω ποσό αναλύεται ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται 17 € στο Δημόσιο και 3 € στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

 

β) Στην περίπτωση των άμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται 14 € στο Δημόσιο, 3 € στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και 3 € στο άμισθο υποθηκοφυλακείο.}

 

Άρθρο πέμπτο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4388/2016 (ΦΕΚ 93/Α/2016)

 

1. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4388/2016 μετά τις λέξεις όπως ισχύει προστίθεται η φράση και της κοινής υπουργικής απόφασης 6686/2014 (ΦΕΚ 3086/Β/2014) όπως ισχύει και

 

2. στο εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4388/2016 μετά τη λέξη απαγορεύεται και πριν τη φράση η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων ... κ.λ.π. προστίθεται η φράση , με την επιφύλαξη της κοινής υπουργικής απόφασης 6686/2014 (ΦΕΚ 3086/Β/2014),.

 

Άρθρο έκτο: Φορολογικές διατάξεις

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), η φράση υποχρεούται να κινήσει αντικαθίστανται με τη λέξη κινεί.

 

2. Το γράμμα γ. στην αρχή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016 διαγράφεται.

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 50 του νόμου 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά, για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 3 του παρόντος, ο συμπληρωματικός Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ισούται με 3,5‰ επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.}

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 27-05-2016. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ισχύουν από 01-01-2016.

 

Άρθρο έβδομο: Τροποποίηση διατάξεων για τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης

 

1. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 233 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό και το ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος των δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής σε καθαρή βάση, ήτοι μετά την αφαίρεση της δημοσιονομικής επίπτωσης επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας (TMU).}

 

2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 9 του άρθρου 233 η φράση ύστερα από ειδική διαβούλευση με τους Θεσμούς αντικαθίσταται με τη φράση κατόπιν συμφωνίας με τους Θεσμούς.

 

3. Διορθώνεται η απεικόνιση του τύπου της περίπτωσης β' της παραγράφου 10 του άρθρου 233 και μετά τη φράση ...υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: τίθεται ο παρακάτω μαθηματικός τύπος:

 

n.4393.16

 

Άρθρο όγδοο: Τροποποίηση διατάξεων Κεφαλαίου ΙΓ' του νόμου 4389/2016

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 192, προστίθεται η φράση , ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 196, οι λέξεις εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει αναθέσει, αντικαθίστανται με τη φράση εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο νομικό πρόσωπο έχει αναθέσει.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 199, μετά τη λέξη αντίστοιχα, προστίθεται η φράση και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 213, οι λέξεις του άρθρου 19 αντικαθίστανται με τις λέξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 202.

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 213, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί.}}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 214, οι λέξεις 13 έως 16 αντικαθίστανται με τη φράση 13 έως 17.

 

Άρθρο ένατο

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 236 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα υπουργεία προσδιορίσουν δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών μόνιμου χαρακτήρα, οι οποίες θα εξειδικευθούν και νομοθετηθούν μέχρι 30-09-2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 01-01-2017.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2, ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και όχι πέραν της 31-12-2017, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αντίστοιχα. Στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 δύνανται να ασκούνται και από Ανώτατους Αξιωματικούς των Σωμάτων, ενώ ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ασκούνται από Ανώτατους Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος, οι οποίοι ορίζονται και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι της οικείας Γενικής διεύθυνσης σύμφωνα με τις κείμενες, για αυτούς, διατάξεις. Στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι Γενικοί Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 και εφαρμόζονται αναλογικά για αυτούς οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί:

 

i. στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,

ii. στις λοιπές ανεξάρτητες (αυτοτελείς) Δημόσιες Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο προϊστάμενος της οικείας οικονομικής υπηρεσίας,

iii. στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ο Προϊστάμενος Διοικητικού και

iv. στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων.

 

Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου ως προς το πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του τρίτου εδαφίου ως προς το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης ισχύουν από 01-01-2015.

 

β. Στις Ανεξάρτητες Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση (άρθρο 14, παράγραφος 1)στ), οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας οικονομικής υπηρεσίας. Ανεξάρτητες Αρχές, στις οποίες δεν λειτουργεί οργανική μονάδα με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος, δύναται με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και της Ανεξάρτητης Αρχής να εξυπηρετούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον προϋπολογισμό του οποίου αποτελούν ειδικό φορέα, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου έχει όλες τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 επί των οικονομικών θεμάτων της Αρχής.

 

γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής, αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ, παράγραφος 1).}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Σε περίπτωση συγχώνευσης Υπουργείων εφόσον διατηρούνται περισσότερες από μία Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, μία εξ αυτών ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη συγχώνευση.

 

Ειδικά για τα ήδη συγχωνευμένα Υπουργεία η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Εφόσον εντός του ανωτέρω διαστήματος των δύο μηνών δεν υποβληθεί η σχετική πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, η εν λόγω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται χωρίς την πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

Η Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του ΜΠΔΣ και του ετήσιου προϋπολογισμού για το σύνολο του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, καθώς και για τη συγκέντρωση και διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε είδους στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρούσας περίπτωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη διασφάλιση ομοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

4. Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Για τους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α', καθώς και τους φορείς της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στο οποίο εντάσσονται ως ειδικοί φορείς, ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία και έχει τις ευθύνες που καθορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη διασφάλιση ομοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.}

 

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Πέραν των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα, οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3, εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69Γ.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 69Γ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέχρι 01-01-2017 οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από τις ΥΔΕ και το Ειδικό Λογιστήριο.}

 

Άρθρο δέκατο

 

1. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), οι λέξεις των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται από τις λέξεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), διαγράφεται.

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 196 μετά τη φράση στο Ελληνικό Δημόσιο προστίθεται η φράση και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

4. Το άρθρο 211 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) καταργείται.

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), μετά τις λέξεις της παραγράφου 12 προστίθεται η φράση , το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3,.

 

Άρθρο ενδέκατο

 

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 15-08-2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-06-2016.

 

Άρθρο δωδέκατο

 

Καταργείται το άρθρο 78 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) 11-05-2016, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

 

Άρθρο δέκατο τρίτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και της Προγραμματικής Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 αυτής. Οι τροποποιήσεις της Προγραμματικής Συμφωνίας, κατ' άρθρο 11 αυτής, υπόκεινται στις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις του άρθρου 18.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-06-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.