Νόμος 3758/09

Ν3758/2009: Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3758/2009: Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 68/Α/2009), 05-05-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Αρχές που διέπουν την Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

Άρθρο 5: Αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές Εταιρειών προς οφειλέτες

Άρθρο 6: Ειδικές υποχρεώσεις Εταιρειών

Άρθρο 7: Μητρώο εγγραφής Εταιρειών

Άρθρο 8: Προστασία απορρήτου

Άρθρο 9: Σχέσεις Εταιρειών με δανειστές

Άρθρο 10: Κυρώσεις

Άρθρο 11: Υπηρεσία Τήρησης του Μητρώου

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-04-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.