Νόμος 4274/14

Ν4274/2014: Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4274/2014: Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 147/Α/2014), 14-07-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα, Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Απόλυση κρατουμένων υπό όρο

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α/1989)

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

 

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Άρθρο 33

Άρθρο 34

 

Κεφάλαιο Ε: Θέματα κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεων δικαστικών λειτουργών

 

Άρθρο 35

Άρθρο 36

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Άρθρο 49: Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων

Άρθρο 50: Διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων σημείων εισόδου και εξόδου που ευρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.