Νόμος 4274/14 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 32Β του νόμου [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας συγκροτείται Ολομέλεια, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας, τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας και τους Παρέδρους που υπηρετούν σε αυτή. Οι Πάρεδροι μετέχουν στην Ολομέλεια με συμβουλευτική ψήφο. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, η Ολομέλεια είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας. Συγκαλείται:

 

α) από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας,

β) από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η σύγκλησή της αφορά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Δικαστηρίου και

γ) από τουλάχιστον τρία από τα έχοντα αποφασιστική ψήφο μέλη αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.