Νόμος 4274/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 21 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 223/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διαχειριστική χρήση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Ειδικά, η διαχειριστική χρήση που άρχισε την 01-09-2012 λήγει την 31-12-2013, δηλαδή έχει υπερδωδεκάμηνη διάρκεια. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 31-08-2013.

 

H υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και η κατάρτιση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 01-09-2012 -31-12-2013 μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε 20 μέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.