Νόμος 4274/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή για τα εγκλήματα:

 

α) των άρθρων 134, 135, 135Α, 138 και 187Α του Ποινικού Κώδικα ή

β) των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α' του Ποινικού Κώδικα,

 

εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), μετάγονται, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε κατάστημα Γ' τύπου εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του.

 

2. Οι κατάδικοι, που κατά το χρόνο μεταγωγής τους έχουν εκτίσει σε άλλο κατάστημα τμήμα ποινής μικρότερο των τεσσάρων ετών, κρατούνται στο κατάστημα Γ' τύπου μέχρι τη συμπλήρωση τετραετίας. Μετά την πάροδο της τετραετίας η κράτησή τους στο κατάστημα Γ' τύπου μπορεί να παρατείνεται, λόγω ιδιαίτερης επικινδυνότητας αυτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 2776/1999, για χρονική διάρκεια δύο ετών κάθε φορά.

 

3. Για τη συνέχιση της κράτησης στο κατάστημα Γ' τύπου για χρονική διάρκεια δύο ετών των καταδίκων, των οποίων η κράτηση σε άλλο κατάστημα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, αποφαίνεται, εντός διμήνου από τη μεταγωγή τους στο κατάστημα Γ' τύπου, ο Εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 2776/1999 (ΦΕΚ 291/Α/1999). Μετά την πάροδο της διετίας η κράτησή τους στο κατάστημα Γ' τύπου μπορεί να παρατείνεται, κατά τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη, για χρονική διάρκεια δύο ετών κάθε φορά.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 δεν εφαρμόζονται στους καταδίκους στους οποίους έχουν χορηγηθεί τουλάχιστον τρεις εκπαιδευτικές άδειες και δεν έχουν παραβιαστεί οι όροι τους, εκτός αν προκύψουν νεότερα στοιχεία ιδιαίτερης επικινδυνότητας.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΦ και του Συμβουλίου Φυλακής Γ' τύπου, δημοσιεύεται εντός δύο μηνών ο νέος εσωτερικός κανονισμός των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.