Νόμος 4274/14 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 54 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013), έχουσα ως ακολούθως:

 

{3. Αποφάσεις των Συλλόγων των Διδασκόντων που ελήφθησαν οποτεδήποτε θεωρούνται νόμιμες, εάν είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.