Νόμος 4109/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, Οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ), οι οποίες έχουν συσταθεί με το νόμο 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) σε 12 νέα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. Τα συνιστώμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φέρουν την επωνυμία ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, και εδρεύουν κατά βάση στην αντίστοιχη έδρα κάθε Περιφέρειας στη, δε, επωνυμία τους προστίθεται εκείνη της αντίστοιχης περιφέρειας, (ήτοι ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ....). Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και κάθε σκοπός που συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εκπληρώνονται και ασκούνται εφεξής από τα 12 συνιστώμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

2. Η παροχή των υπηρεσιών των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πραγματοποιείται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) των συνιστώμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε κάθε περιφέρεια. Τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που περιλαμβάνουν Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ), καθώς και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΑΑΠ), λειτουργούν εφεξής ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, αντιστοίχως των Νομών της περιφέρειας του νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ενώ τα πάσης μορφής Κέντρα Προστασίας Παιδιού (ΚΠΠ) ή Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία, λειτουργούν, εφεξής, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, αντιστοίχως των Νομών της περιφέρειας του νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 

3. Ειδικότερα, τα συνιστώμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στις κατά τόπους περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) αυτών, έχουν ως εξής:

 

α) Τα τέσσερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Δράμας, το οποίο φέρει ως παράρτημα του το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Καβάλας, δυνάμει του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), το Κέντρο Προστασίας Παιδιού (ΚΠΠ) Δράμας, το Κέντρο Προστασίας Παιδιού (ΚΠΠ) Καβάλας και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Παραρτήματα) με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο Δήμος Καβάλας.

 

β) Τα τρία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΚΑΑΠ) - Ο Άγιος Δημήτριος, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων - Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης (ΘΧΠ), το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (ΚΑΑΑ) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης - Ο Άγιος Παντελεήμων και Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

 

β) Τα τέσσερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΚΑΑΠ) - ο Άγιος Δημήτριος, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων - Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης (ΘΧΠ), το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (ΚΑΑΑ), και το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων - Παπάφειο Θεσσαλονίκης, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΠΑΦΕΙΟ. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας Παιδιού (ΚΠΠ) Φλώρινας μετονομάζεται σε ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα το Δήμο Φλώρινας.

 

δ) Τα τέσσερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Ηπείρου, ήτοι το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα), το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων - Ο Νεομάρτυς Γεώργιος, Ιωαννίνων, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

 

ε) Τα τρία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ήτοι το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων - Ο Αριστεύς Λάρισας, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ο Δήμος Λάρισας.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ) μετονομάζεται σε ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με έδρα το Δήμο Ζακύνθου.

 

ζ) Τα τρία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ήτοι το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο Αχαΐας, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λεχαινών και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Αιγίου, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ - ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι ο Δήμος Πάτρας.

 

η) Τα τέσσερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ήτοι το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Εύβοιας, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Φθιώτιδας και το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι ο Δήμος Λαμίας.

 

θ) Τα πέντε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, ήτοι το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας, το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Βούλα), το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής, Η Μητέρα και το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής Μιχαλήνειο, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Η ΜΗΤΕΡΑ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής είναι ο Νομός Αττικής.

 

ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Η Θεομήτωρ Λέσβου, μετονομάζεται σε ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου.

 

ι)α) Τα δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ήτοι το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δωδεκανήσου και το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ αποτελείται από δύο αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει έδρα το Δήμο Ρόδου.

 

ι)β) Τα έξι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Κρήτης, ήτοι το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου, το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Χανίων, το οποίο φέρει ως παράρτημα του το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, δυνάμει του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ρεθύμνου, συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ αποτελείται από επτά αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης έχει έδρα το Δήμο Ηρακλείου.

 

ι)γ) Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης παραμένει αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

ι)δ) Από 01-01-2015, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας λειτουργεί ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 127 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018).

 

4. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συνιστώνται με την παράγραφο 1, διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια 7 έως 11 μελών με τριετή θητεία. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α' Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος και 4 έως 8 μέλη, ο ακριβής αριθμός των οποίων προσδιορίζεται από τον οικείο Οργανισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5. Μέχρι τη δημοσίευση των Οργανισμών Λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συνιστώνται με την παράγραφο 1 διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια με τριετή θητεία, μέλη των οποίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α' Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος και 4 μέλη.

 

Ο ορισμός των μελών (και των αναπληρωματικών τους) των Διοικητικών Συμβουλίων γίνεται, μεταξύ άλλων, και με κριτήριο την εκπροσώπηση σε αυτό τουλάχιστον ενός μέλους προερχόμενου από κάθε αντίστοιχο νομό, στον οποίο υπήρχε δομή συγχωνευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, την εκπροσώπηση του τομέα παιδικής προστασίας από επιστήμονες με σχετική ειδίκευση στο αντικείμενο αυτό, την εκπροσώπηση των εργαζομένων του συνιστώμενου Κέντρου Προστασίας Παιδιού, κατόπιν εκλογών εκ του συνόλου των εργαζομένων του Κέντρου Προστασίας Παιδιού, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, καθώς και την εκπροσώπηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Μέχρι τον ορισμό των ανωτέρω Διοικητικών Συμβουλίων παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων ή αυτών που έληξε η θητεία τους.

 

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι αποζημιώσεις των Αντιπροέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι Αντιπρόεδροι και τα εντεταλμένα μέλη στα οποία έχει ανατεθεί ευθύνη εποπτείας παραρτήματος ή παραρτημάτων ή θεματική αρμοδιότητα, εφόσον είναι δημόσιοι λειτουργοί δύνανται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να λαμβάνουν άδεια προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις 15 εργάσιμες ημέρες μηνιαίως.

 

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ως προέδρου ο A' Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Β' Αντιπρόεδρος ενώ ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου τον αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος. Ο Πρόεδρος προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου, συντάσσει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου και ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο επιστημονικού, ερευνητικού ή τοπικού φορέα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συστήνονται με το παρόν άρθρο, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Υπάλληλοι και λειτουργοί του κατά το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) δημοσίου τομέα, που διορίζονται σε θέσεις Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, μπορούν να λαμβάνουν κατ' επιλογή τους είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης, στην οποία διορίζονται είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης, που κατείχαν πριν το διορισμό τους. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του διοριζόμενου προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εποπτεύει τα ως άνω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εντός 2 μηνών από την επομένη της κοινοποίησης του διορισμού. Εάν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο, ο διοριζόμενος τεκμαίρεται ότι επιλέγει τις αποδοχές της θέσης, στην οποία ορίζεται. Σε περίπτωση επιλογής του συνόλου των αποδοχών της θέσης, που κατείχε ο υπάλληλος ή λειτουργός πριν το διορισμό του σε θέση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, η μισθοδοσία του επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας υπηρεσίας, από την οποία προέρχεται.

 

Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους ως Πρόεδροι, οι υπάλληλοι και λειτουργοί του προηγούμενου εδαφίου επιστρέφουν αυτοδικαίως στη θέση, που κατείχαν πριν το διορισμό τους, εφόσον είναι κενή. Εάν η θέση αυτή έχει πληρωθεί ή προκηρυχθεί, επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση με την ίδια εργασιακή σχέση που είχαν.

 

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (Α' 16) αντικαθίστανται ως εξής:

 

 

 

2. Οι ήδη εκδοθείσες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπουργικές αποφάσεις για τον ορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018).

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α/2014), με το άρθρο 8 του νόμου 4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α/2014), με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

5. Η οργάνωση και η λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συνιστώνται με την παράγραφο 1 καθορίζεται με τον Οργανισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος εγκρίνεται με διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατόπιν εισήγησης των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών. Η διοικητική υποστήριξη των συνιστώμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχεται από το προσωπικό που υπηρετεί στο νομό της έδρας τους, και σε περίπτωση έλλειψης, από το αντίστοιχο του πλησιέστερου.

 

6. Το πάσης φύσεως προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συνιστώνται ή στις αντίστοιχες αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) αυτών. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τον Οργανισμό της παραγράφου 3. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7. Εντός ενός μηνός από τον ορισμό τους, τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συνιστώνται με την παράγραφο 1 συγκροτούν με απόφαση τους τριμελή επιτροπή με αντικείμενο την απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Η σχετική έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογίου.

 

8. Εκκρεμείς δίκες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1, συνεχίζονται από τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συνιστώνται, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού τέλους ακίνητων ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συνιστώνται με την παράγραφο 1.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, Υπηρεσιακά και Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Νομικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 ως εξής:

 

α. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα το Δήμο Καβάλας.

 

β. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

γ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων.

 

δ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα το Δήμο Λάρισας.

 

ε. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με έδρα το Δήμο Πάτρας.

 

στ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Δήμο Λαμίας.

 

ζ. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα το Νομό Αττικής.

 

η. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Δήμο Ηρακλείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

10. Μέχρι τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών των νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων - Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων το προσωπικό των ως άνω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

11. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΔΙΚΠΡ/Φ.80/39/8703 (ΦΕΚ 684/Β/????) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι προθεσμίες της διαδικασίας για την εκλογή των εκπροσώπων των υπαλλήλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

12. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού άρχεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

13. α) Μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που συνιστώνται με την παράγραφο 1 και όχι μετά της 30-09-2013, οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθούν να λειτουργούν με προϋπολογισμούς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και να πραγματοποιούνται δαπάνες και μετά τις 31-01-2013 κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

β) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 369/1976, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών των 12 νέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και πάντως όχι μετά τις 30-06-2013.

 

γ. Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, μέχρι την έγκριση των ενοποιημένων προϋπολογισμών της τρέχουσας οικονομικής περιόδου, δύνανται να πραγματοποιούν δαπάνες και να λειτουργούν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (31-12-2013) με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 51/Α/2005), όπως αυτοί εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν ή θα τροποποιηθούν, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εκτέλεση των προϋπολογισμών γίνεται από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που συστήνονται με το παρόν άρθρο. Διαγωνισμοί που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και βαρύνουν τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), με την παράγραφο 3 του άρθρου 102 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με το άρθρο 29 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.