Νόμος 4225/14

Ν4225/2014: Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4225/2014: Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (ΦΕΚ 2/Α/2014), 07-01-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ένταξη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, των 12 τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα και των τομέων και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 2: Πρόστιμο για τη μη καταγραφή στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στην ΕΡΓΑΝΗ

Άρθρο 3: Ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης σε φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου και φορείς του άρθρου 2 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του νόμου 4052/2012

Άρθρο 5: Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Άρθρο 6: Επέκταση κάλυψης εργοσήμου στους απασχολούμενους αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων

Άρθρο 7: Διατάξεις Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 8: Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας

Άρθρο 9: Λοιπές διατάξεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 10: Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων

Άρθρο 11: Απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-12-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.