Νόμος 4225/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. To αναφερόμενο: α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), β) στο στοιχείο α)α' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), γ) στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου β' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), ποσό των 5.000 € αντικαθίσταται με το ποσό των 10.000 €.

 

2. Το στοιχείο β' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), όπως ισχύει, διαγράφεται.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γ)γ' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και το τελευταίο εδάφιο του υποστοιχείου β)β' του στοιχείου β' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.}

 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 16/Α/2011) προστίθενται οι λέξεις με τριετή θητεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.