Νόμος 3853/10

Ν3853/2010: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3853/2010: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 90/Α/2010), 17-06-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5: Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών

Άρθρο 5Α: Διαδικασία σύστασης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

Άρθρο 6: Διαδικασία σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης

Άρθρο 7: Διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιριών

Άρθρο 8: Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Εταιρίες που διέπονται από ειδική νομοθεσία

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Προτυποποιημένα καταστατικά

 

Μέρος Β

 

Άρθρο 13: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3419/2005

Άρθρο 14: Εναρμόνιση θεμάτων ατμολεβήτων με την Οδηγία 1997/23/ΕΚ Εξοπλισμοί υπό πίεση

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007)

Άρθρο 16: Ορθή μεταφορά Οδηγίας 1999/44/ΕΚ σχετικά με Ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών και συμπλήρωση άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών

Άρθρο 17: Τροποποίηση όρων και αποτελεσμάτων καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή

Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998)

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002)

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3816/2010

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 22: Προσδιορισμός διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σχολικού έτους 2010 - 2011

Άρθρο 23: Εκλογές Επιμελητηρίων

Άρθρο 24: Μεταβατικό σύστημα υπολογισμού τιμών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-06-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.