Νόμος 2638/98

Ν2638/1998: Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2638/1998: Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 204/Α/1998), 02-09-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ίδρυση - συγκρότηση ακαδημιών εμπορικού ναυτικού

 

Άρθρο 1: Ακαδημίες εμπορικού ναυτικού

Άρθρο 4: Ίδρυση ακαδημιών εμπορικού ναυτικού

Άρθρο 8: Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων

Άρθρο 10: Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 11: Βαθμίδες και προσόντα του Επιστημονικού Προσωπικού

Άρθρο 12: Πλήρωση θέσεων επιστημονικού προσωπικού

Άρθρο 13: Μονιμοποίηση - Κρίση εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 14: Εκπαιδευτικοί συνεργάτες - Επισκέπτες καθηγητές

Άρθρο 15: Υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 18: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Άρθρο 19: Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού

Άρθρο 20: Διδακτικό έργο

Άρθρο 22: Κανονισμός Σπουδών

Άρθρο 23: Ειδικά προγράμματα

Άρθρο 25: Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 26: Σπουδαστική μέριμνα

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-02-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.