Νόμος 3853/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Προσδιορισμός διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σχολικού έτους 2010 - 2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3279/2004 (ΦΕΚ 205/Α/2004) προστίθεται εδάφιο στ' ως εξής:

 

{στ. Ειδικά για το σχολικό έτος 2010 - 2011 για τα δίδακτρα κάθε τάξης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1, θα ισχύσουν τα εξής:

 

α) Δεν επιτρέπεται καμία αύξηση στα ετήσια δίδακτρα της πρώτης τάξης των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων / λυκείων ιδιωτικής εκπαίδευσης σε σχέση με τα δίδακτρα των παραπάνω τάξεων κατά το σχολικό έτος 2009 - 2010.

 

β) Για τις λοιπές τάξεις φοίτησης τα δίδακτρα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τα δίδακτρα των αντίστοιχων τάξεων του προηγούμενου σχολικού έτους 2009 - 2010.

 

γ) Τα τυχόν κόμιστρα που εισπράττονται για τη μεταφορά των μαθητών μπορούν να αυξηθούν μέχρι σαράντα (40) ευρώ ετησίως ανά μαθητή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.