Νόμος 3429/05 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του νόμου 2414/1996 καταργείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο άρθρο 1 του νόμου 2414/1996 νοείται εφεξής το άρθρο 1 του νόμου αυτού.

 

2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του νόμου 2414/1996 καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στα άρθρα 5, 6 και 7 του νόμου 2414/1996 νοείται εφεξής το άρθρο 3 του νόμου αυτού.

 

3. Το άρθρο 9 του νόμου 2414/1996 καταργείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 9 του νόμου 2414/1996 νοείται εφεξής η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

 

4. Το άρθρο 10 του νόμου 2414/1996 καταργείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 10 του νόμου 2414/1996, εφαρμόζονται εφεξής, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 13 ή του άρθρου 14 ή του άρθρου 17 του νόμου αυτού.

 

5. Επίσης καταργούνται:

 

α) Τα άρθρα 2, 3, 4, 8 και 11 του νόμου 2414/1996.

 

β) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 2469/1997.

 

γ) Το άρθρο 26 παράγραφος 7 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003)

 

δ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.