Νόμος 2414/96 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως και 4 και του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 και ιδίως ο χρόνος υποβολής και έγκρισης των Στρατηγικών Σχεδίων και των Επιχειρησιακών Σχεδίων και της υπογραφής των Συμβολαίων Διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.