Νόμος 3156/03

Ν3156/2003: Ομολογιακά δάνεια, Τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3156/2003: Ομολογιακά δάνεια, Τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 157/Α/2003), 25-06-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις γενικής εφαρμογής

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Μεταβίβαση ομολογιών

Άρθρο 3: Συνέλευση των ομολογιούχων

Άρθρο 4: Εκπρόσωπος των ομολογιούχων

Άρθρο 5: Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα

 

Κεφάλαιο Β: Κατηγορίες ομολογιακών δανείων

 

Άρθρο 6: Κοινό ομολογιακό δάνειο

Άρθρο 7: Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

Άρθρο 8: Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες

Άρθρο 9: Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 10: Τιτλοποίηση απαιτήσεων

Άρθρο 11: Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο

Άρθρο 12: Ασφάλεια

Άρθρο 13: Υποβολή στοιχείων

Άρθρο 14: Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 15: Καταργούμενες - Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 16: Συμψηφισμός και εξωχρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Μισθολογική πολιτική έτους 2003

Άρθρο 23: Θέματα Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 24: Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 27: Τελωνειακές διατάξεις

Άρθρο 28

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.