Νόμος 2414/96 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργεί συμβούλιο διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρίας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο συμβούλιο διεύθυνσης μετέχει ως πρόεδρος ο διευθύνων σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές ή, αν υπάρχει μόνο ένας γενικός διευθυντής. αυτός και οι διευθυντές ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, οι διευθυντές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης μετά - από πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου.

 

2. Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της δημόσιας επιχείρησης, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση, του διευθύνοντος συμβούλου, όπου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.

 

3. Οι γενικοί διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της δημόσιας επιχείρησης ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

 

4. Η αναγκαιότητα διορισμού γενικών διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.