Νόμος 3387/05

Ν3387/2005: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3387/2005: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 224/Α/2005), 12-09-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 3: Σκοπός

Άρθρο 7: Διευθυντής - Αναπληρωτής Διευθυντής

Άρθρο 9: Διάρθρωση - Στελέχωση

Άρθρο 10: Πόροι - Οικονομικός έλεγχος - Διαχείριση - Διάλυση

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Άρθρο 13: Συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας

Άρθρο 14: Διάθεση εισαγγελικού λειτουργού στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 16: Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-09-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.