Νόμος 3387/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, (ΚΕΜΕΑ). Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του με το εξωτερικό μεταφράζεται στην Αγγλική ως Center for Security Studies και στη Γαλλική ως Centre d' Etudes de Securite.

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας έχει ως έδρα την Αθήνα. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας διαθέτει σφραγίδα και έμβλημα των οποίων ο τύπος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

2. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

3. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε κοινοπραξίες, διεθνείς ενώσεις και ενώσεις προσώπων, που εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 

4. Η επωνυμία Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και ο διακριτικός τίτλος ΚΕΜΕΑ ανήκουν αποκλειστικό στο παραπάνω νομικό πρόσωπο, απαγορευόμενης της χρησιμοποίησης αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.