Νόμος 3328/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών - Παραρτήματα Νομικό Γραφείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό ιδρύονται τρεις Διευθύνσεις και δύο αυτοτελή Γραφεία ως εξής:

 

α) Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων

β) Διεύθυνση ενημέρωσης και

γ) Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

δ) Αυτοτελές Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του Προέδρου

ε) Αυτοτελές Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης των Αντιπροέδρων.

 

2. Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων περιλαμβάνει δύο Τμήματα:

 

Α) Αναγνώρισης Πανεπιστημιακών Τίτλων με γραφεία:

 

α) ανθρωπιστικών επιστημών και καλών τεχνών,

β) θετικών επιστημών,

γ) επιστημών υγείας και φυσικής αγωγής,

δ) νομικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και

ε) γεωτεχνικών επιστημών και επιστημών μηχανικών.

 

Β) Αναγνώρισης Τίτλων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης με γραφεία:

 

α) τεχνολογικών επιστημών μηχανικών,

β) τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων,

γ) τεχνολογικών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας και

δ) τεχνολογικών επιστημών διοίκησης και οικονομίας.

 

Η Διεύθυνση ενημέρωσης περιλαμβάνει δύο Τμήματα:

 

α) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους αλλοδαπής και

β) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους ημεδαπής.

 

Η Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα:

 

α) προσωπικού,

β) διοικητικής μέριμνας,

γ) προϋπολογισμού και

δ) προμηθειών και δαπανών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005).

 

3. Για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης και την ενημέρωση του κοινού ιδρύεται παράρτημα του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων του Οργανισμού και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και Οργάνωση των Παραρτημάτων ορίζονται με τον κατά το άρθρο 15 παράγραφο 1 Κανονισμό λειτουργίας.

 

4. Στον Οργανισμό συνιστάται αυτοτελές Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οργανικές θέσεις των παρέδρων του οποίου αυξάνονται κατά δύο. Το Δικαστικό Γραφείο του Οργανισμού έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (νόμος [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002)). Οι δικηγόροι που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παρείχαν υπηρεσίες στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εξακολουθούν να απασχολούνται στον Οργανισμό με την ίδια έννομη σχέση, υπαγόμενοι πλέον στην εποπτεία του Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους ο χειρισμός συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.