Νόμος 3467/06

Ν3467/2006: Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3467/2006: Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 128/Α/2006), 21-06-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Άρθρο 1: Πίνακες επιλογής στελεχών Δημόσιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 2: Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 3: Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 4: Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής - Διάρκεια ισχύος των πινάκων Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 7: Προϋποθέσεις - Προσόντα επιλογής

Άρθρο 8: Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 9: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 10: Κρίση και επιλογή

Άρθρο 12: Γραπτή δοκιμασία επιλογής των Στελεχών της Εκπαίδευσης

Άρθρο 15: Αποτίμηση του χρόνου υπηρεσίας και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα διοίκησης εκπαίδευσης

 

Άρθρο 16: Θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 18: Θέματα Σχολικής Στέγης και Μαθητικών Κατασκηνώσεων

Άρθρο 19: Κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές σε κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές

Άρθρο 20: Θέματα Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Άρθρο 22: Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 23: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 24: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-06-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.