Νόμος 3369/05

Ν3369/2005: Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3369/2005: Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 171/Α/2005), 06-07-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης

 

Άρθρο 2: Φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης

Άρθρο 3: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

Άρθρο 7: Εισαγωγή εκπαιδευομένων

Άρθρο 9: Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης

Άρθρο 10: Πόροι των Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 12: Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 13: Ίδρυση παραρτήματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης εντός της εδαφικής περιοχής του Αγίου Όρους

Άρθρο 14: Θέματα Πανεπιστημίων και διαχείρισης προγραμμάτων

Άρθρο 16: Θέματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Άρθρο 17: Ινστιτούτο Νεολαίας

Άρθρο 18: Θέματα Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης

Άρθρο 19: Θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Τελικές διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-07-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.