Νόμος 3328/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Προσωπικό - Θέσεις - Προσόντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ορίζονται οι κατηγορίες θέσεων, οι κλάδοι και τα τυχόν πρόσθετα ή ειδικά προσόντα διορισμού, κατά κλάδο ή θέση, του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού, οι οργανικές θέσεις του οποίου δεν δύνανται να υπερβούν τις τριάντα.

 

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι και υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων του Οργανισμού.

 

3. Σε θέσεις διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού δύνανται να αποσπώνται έως είκοσι πέντε υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.