Νόμος 1561/85

Ν1561/1985: Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1561/1985: Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 148/Α/1985), 06-09-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμός και περιεχόμενο του ρυθμιστικού σχεδίου

Άρθρο 2: Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Άρθρο 3: Στόχοι και κατευθύνσεις

Άρθρο 4: Εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 5: Σύσταση οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Άρθρο 6: Συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Άρθρο 7: Εκτελεστική επιτροπή

Άρθρο 8: Πόροι - διαχείριση

Άρθρο 9: Οργάνωση - προσωπικό

Άρθρο 10: Προγράμματα εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 11: Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 12: Μέτρα για την προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων

Άρθρο 13: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 14: Παράρτημα - διαγράμματα

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-09-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.