Νόμος 1561/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος περιλαμβάνει τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και ιδίως περιλαμβάνει μέτρα για:

 

α) Την οικολογική ανασυγκρότηση της Θεσσαλονίκης την προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των υδροβιότοπων και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.

β) Την προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους,

γ) Την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

δ) Τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των νερών και της ηχορύπανσης.

ε) Την αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.