Νόμος 1561/85 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος πραγματοποιούνται με τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα και στα διαγράμματα του άρθρου 14.

 

Τα διαγράμματα αυτά είναι:

 

α) Το διάγραμμα 1: Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

β) Το διάγραμμα 2: Οικιστική οργάνωση.

γ) Το διάγραμμα 3: Κεντρική περιοχή.

 

Οικισμοί προ του έτους 1923 ή οικισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο που δε σημειώνονται στα πιο πάνω διαγράμματα δεν θίγονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 

2. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους, που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων, συμπληρώνονται, προσαρμόζονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεών τους, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.