Απόφαση 3971/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Β. Οργάνωση των χρήσεων και προστασία περιβάλλοντος

 

Παρουσιάζεται στους χάρτες Π.2Α και Π.2Β, κλίμακας 1:25.000. Ειδικότερα:

 

Β1. Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου προσδιορίζονται οι εξής:

 

Π.Ε.Π. 1 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης των ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου και των παραποτάμιων περιοχών τους
Π.Ε.Π. 2 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης λιμνών και παραλίμνιων περιοχών
Π.Ε.Π. 3 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης χορτολιβαδικών εκτάσεων και απλής γεωργικής γης
Π.Ε.Π. 4 Ζώνη προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας και αγροτικού τοπίου
Π.Ε.Π. 5 Ζώνη περιαστικού πρασίνου Προφήτη Ηλία και ήπιας αναψυχής
Π.Ε.Π. 6 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και των πηγών της Αγίας Άννας

 

1.1. ΠΕΠ 1 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης των ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου και των παραποτάμιων περιοχών τους

 

Η ΠΕΠ αυτή αφορά στους υγρότοπους που διασχίζουν την εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου και συγκεκριμένα τους ποταμούς Πηνειό και Τιταρήσιο, καθώς και τις παραποτάμιες περιοχές προστασίας που αναπτύσσονται παρά τις όχθες τους. Ως Ζώνη προστασίας των ποταμών και των παραποτάμιων περιοχών τους προσδιορίζεται ζώνη 100 μ. εκατέρωθεν των οριογραμμών των ποταμών. Επιβάλλεται η οριοθέτησή τους και μέχρι να οριοθετηθούν η ανωτέρω απόσταση προτείνεται να είναι 150 μ. από τις όχθες.

 

Όσον αφορά στον Πηνειό ποταμό η ζώνη αυτή διευρύνεται στην περιοχή των Στενών Καλαμακίου, ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR1420010 (ΕΖΔ) Στενά Καλαμακίου και όρη Ζάρκου που εμπίπτει εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου. Η περιοχή αυτή εκτός από περιβαλλοντικό ενδιαφέρον έχει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον καθώς στη θέση Λούντζια πρόσφατα ανακαλύφθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Επίσης διευρύνεται στην περιοχή του δάσους Πλατανουλίων (δάσος Ρουμανί) το οποίο προτείνεται να περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στη ζώνη ΠΕΠ 1.

 

Στις ως άνω περιοχές:

 

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας προτείνονται τα 10 στρέμματα.

 

Προτεινόμενες χρήσεις γης

 

Γεωργική γη στις παρόχθιες ζώνες και όχι εντός της κοίτης
Δάση
Περίπτερα - κιόσκια προβολής της τοπικής ιστορίας, των αρχαιολογικών χώρων και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με κυλικείο μέχρι 150 m2
Υπαίθριες παιδικές χαρές
Υπαίθρια καθιστικά
Ήπιες διαμορφώσεις με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια, χώροι πρασίνου και όλα τα σχετικά που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον
Κατάλληλη σήμανση με ανάδειξη των αξιόλογων στοιχείων του οικοσυστήματος και του φυσικού περιβάλλοντος και γεωλογικών φαινομένων.
Κατασκευή τεχνικών έργων στις κοίτες των ποταμών για την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και την αναγκαία βελτίωση του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
Έργα εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας
Μετά την οριοθέτηση των ποταμών, κατασκευή τεχνικών έργων για την διαμόρφωση και διευθέτηση της κοίτης τους με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, χωρίς όμως να καταστρέφονται τα οικοσυστήματα που έχουν δημιουργηθεί
Εργασίες αποκατάστασης - αναστήλωσης - συντήρησης μνημείων, καθώς και κάθε είδους αρχαιολογικών εργασιών για την ανασκαφή και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Λούντζιας.

 

Επιπλέον επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση και υποδομή που σχετίζεται με την διαχείριση του οικοσυστήματος με στόχο την βελτίωση, προστασία και αποκατάστασή του.

 

Επιβάλλεται:

 

Ο καθαρισμός της κοίτης και των παρόχθιων ζωνών
Η αντιδιαβρωτική προστασία της κοίτης των ποταμών
Η προσωρινή οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Λούντζιας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 3028/2002.

 

Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη Π.Ε.Π. 1

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου 1650/1986.
Στα τμήματα της ΠΕΠ 1 που εμπίπτουν εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1420009 ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ ΖΑΡΚΟΥ και GR 1420013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012).
Επιτρέπεται η απόληψη ύδατος για ύδρευση και άρδευση και επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά υδρολογική λεκάνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΓ/909/2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2561/Β/2014).
Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της κοίτης για οποιαδήποτε δραστηριότητα με στόχο την επέκταση των ιδιοκτησιών ή την οικιστική τους χρήση, εκτός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τα οποία προηγουμένως θα πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
Απαγορεύονται οι ανεξέλεγκτες ρίψεις μπαζών και σκουπιδιών στις κοίτες των ποταμών.
Απαγορεύονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, οι ΧΥΤΑ και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων)
Απαγορεύονται:
oΗ θήρα
oΗ σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας και χλωρίδας
oΗ καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
oΗ καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
oΗ αμμοληψία στην κοίτη των ποταμών - ρεμάτων και στις παραποτάμιες - παραρεμάτιες περιοχές, όπως και η προσωρινή η τελική απόθεση κάθε είδους υλικών ή απορριμμάτων.
oΗ αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
oΗ ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων

 

1.2. ΠΕΠ 2 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης λιμνών και παραλίμνιων περιοχών

 

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την μοναδική φυσική λίμνη της Θεσσαλίας - τη λίμνη Αργυροπουλίου ή Μάτι, τις πηγές Λυγαριάς οι οποίες σχηματίζουν μικρή λίμνη στην οποία διαβιούν σημαντικός αριθμός ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών και την προτεινόμενη προς πλημμυρισμό λίμνη στο υπό μελέτη φράγμα Δελερίων στο Άνω Αργυροπούλι, καθώς και τις παραλίμνιες περιοχές σε απόσταση 100 m από την γραμμή οριοθέτησης των οχθών περιμετρικά των λιμνών. Επιβάλλεται η οριοθέτησή τους και μέχρι να οριοθετηθούν η ανωτέρω απόσταση προτείνεται να είναι 150 m από τις όχθες. Στις ως άνω περιοχές και συγκεκριμένα στη ζώνη των 100 m (150 m μέχρι την οριοθέτησή τους) περιμετρικά των οχθών των λιμνών προτείνονται τα παρακάτω μέτρα και περιορισμοί:

 

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας προτείνονται τα 10 στρέμματα.

 

Προτεινόμενες χρήσεις γης στις παραλίμνιες περιοχές

 

Γεωργική γη
Περίπτερα - κιόσκια προβολής της τοπικής ιστορίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με κυλικείο μέχρι 150 m2
Υπαίθριες παιδικές χαρές
Υπαίθρια καθιστικά
Κατάλληλη σήμανση με ανάδειξη των αξιόλογων στοιχείων του οικοσυστήματος και του φυσικού περιβάλλοντος και γεωλογικών φαινομένων.

 

Περιορισμοί δόμησης

 

Η τοποθέτηση των κτισμάτων που επιτρέπονται ως ειδικές χρήσεις γης της προτεινόμενης προς πλημμύρισμα τεχνητής λίμνης του φράγματος Δελερίων πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 m από την ανώτατη στάθμη της λίμνης.
Μέχρι το πλημμύρισμα της τεχνητής λίμνης θα επιτρέπονται οι χρήσεις της ΠΕΠ 3 για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

 

Επιπλέον επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση και υποδομή που σχετίζεται με την διαχείριση του οικοσυστήματος με στόχο την βελτίωση, προστασία και αποκατάστασή του.

 

Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη ΠΕΠ2

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου 1650/1986.
Επιτρέπεται η ήπια αναψυχή και ειδικές μορφές αθλημάτων όπως canoeing, κ.λ.π. τα οποία δεν είναι μηχανοκίνητα, καθώς και ξύλινες ελαφρές μη μόνιμες κατασκευές (κατά τα πρότυπα του Υπ. Γεωργίας) για την εξυπηρέτηση των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Απαγορεύεται η αλιεία μέχρι να διατυπωθεί τεκμηριωμένο διαχειριστικό σχέδιο, που θα προκύψει μετά από την εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης και το οποίο θα καθορίζει τις χρονικές περιόδους, που θα επιτρέπεται το ψάρεμα, το είδος και τον μέγιστο αριθμών ατόμων ιχθυοπανίδας που θα αλιεύονται καθώς και της διαδικασίας καταγραφής και ελέγχου της αλιείας.
Επιτρέπεται η απόληψη ύδατος για ύδρευση και άρδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΓ/909/2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2561/Β/2014).
Επιβάλλεται η παρακολούθηση της ευστάθειας των πρανών της τεχνητής λίμνης και λήψη μέτρων για την αποκατάσταση τυχόν κατολισθήσεων, καθιζήσεων και διαβρώσεων των εδαφών.
Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και στις δύο λίμνες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η εγκατάσταση στην περιοχή γύρω από την τεχνητή λίμνη υδατοκαλλιεργητικών μονάδων βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων από τις οποίες ενδέχεται να διαφύγουν στα νερά γεννητικά τροποποιημένοι οργανισμοί.
Δεν επιτρέπεται ο εμπλουτισμός των λιμνών με είδη ψαριών και υδρόβιων οργανισμών που δεν ενδημούν στην περιοχή. Τυχόν εμπλουτισμοί να γίνονται μετά από μελέτη θεωρημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να μην διαταραχθούν οι ιχθυοπληθυσμοί και το οικοσύστημα.
Απαιτείται εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή οδικού περιμετρικού δικτύου, καθώς και δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας κατά μήκος της προγραμματιζόμενης τεχνητής λίμνης.
Απαιτείται εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την άμεση και ευρύτερη περιοχή της τεχνητής λίμνης όπου θα καθορισθούν επακριβώς ζώνες διαχείρισης, ανάδειξης και προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.
Απαγορεύονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, οι ΧΥΤΑ και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων)
Απαγορεύονται:
oΗ θήρα
oΗ σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας και χλωρίδας
oΗ καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
oΗ καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
oΗ αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
oΗ ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων

 

1.3. ΠΕΠ 3 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης χορτολιβαδικών εκτάσεων και απλής γεωργικής γης

 

Η ζώνη αυτή αφορά τις εκτεταμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις που καλύπτουν το δυτικό, νότιο και βόρειο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, καθώς και τμήματα απλής γεωργικής γης στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Αργυροπουλίου, Βοτανοχωρίου και Δαμασίου. Η προτεινόμενη ΠΕΠ 3 αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη των εκτάσεων αυτών, καθώς και εν γένει του αγροτικού τοπίου, διότι χρήζουν προστασίας και κρίνεται επιθυμητό να αναδειχθούν με ήπιες λειτουργίες οικοαναψυχής και άλλες ήπιες χρήσεις συμβατές με το φυσικό περιβάλλον και το αγροτικό τοπίο.

 

Στις ως άνω περιοχές:

 

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης προτείνονται τα 10 στρέμματα και αρτιότητας τα 4 στρέμματα για τα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα.

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

 

Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που περιλαμβάνονται εντός των ορίων των περιοχών αυτών προτείνονται, μετά από έγκριση της δασικής αρχής, τα ακόλουθα:

 

Κτίρια και εγκαταστάσεις δασικής παραγωγής και δασικές υποδομές
Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας δασικής αναψυχής.
Οι χρήσεις και η δόμηση κτισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της δασικής νομοθεσίας (νόμος 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) νόμος 998/1979, όπως εκάστοτε ισχύουν)
Διαμορφώσεις με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια και όλα τα σχετικά που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον
Αντλητικές εγκαταστάσεις
Υδατοδεξαμενές
Φρέατα
Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης (πλην ΕΕΛ), ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου

 

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, προτείνονται επιπλέον οι παρακάτω χρήσεις:

 

Γεωργική γη και βοσκότοποι
Αγροτικές αποθήκες
Αγροικίες
Αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπό μορφή οργανωμένων αγροκτημάτων (φάρμες), σε συνδυασμό με παραδοσιακούς ξενώνες, τύπου αγροτικής φάρμας που θα διαθέτουν όλες τις σχετικές εξυπηρετήσεις, όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια, μικρά καταστήματα ειδών άμεσης κατανάλωσης, κ.τ.λ.
Παραδοσιακά αποστακτήρια τσίπουρου με άμβυκα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα (παραδοσιακή αποσταγματοποιία)
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές
Εγκαταστάσεις εσταυλισμένης και ημιεσταυλισμένης κτηνοτροφίας μέχρι 10 ισοδύναμα ζώα, σύμφωνα με την 7η ομάδα Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του παραρτήματος VII της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και σύμφωνα με τις αποστάσεις που ορίζει ο νόμος 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012)
Σε πιστοποιημένες από την Διεύθυνση Γεωργίας χέρσες εκτάσεις επιτρέπεται η δόμηση για κοινωφελείς σκοπούς, όπως ήδη προγραμματίζεται στους πρόποδες του υψώματος Τρυπημένο παρά την παλιά Εθνική Οδό Τυρνάβου Ελασσόνας και επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία ερευνητικού - εκπαιδευτικού Κέντρου Γεωλογίας και Σεισμολογίας σε έκταση 68,3 στρεμμάτων που έχει δεσμευτεί για τον σκοπό αυτό και μόνον εντός της έκτασης αυτής. Προϋπόθεση η ύπαρξη οδικού δικτύου και των απαραίτητων δικτύων, ώστε να μην διανοίγονται νέοι δρόμοι και κατασκευάζονται νέες τεχνικές υποδομές.
Περίπτερα - κιόσκια προβολής της τοπικής ιστορίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με κυλικείο μέχρι 150 m2 Ιδιαίτερη προβολή στην συγκεκριμένη ζώνη να δοθεί στους υπάρχοντες αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και στα εναπομείναντα φυλάκια που οριοθετούν τα σύνορα του ελληνικού κράτους με τα κατεχόμενα από τους Τούρκους μέχρι την ένταξη της Θεσσαλίας το 1881 στο ελληνικό κράτος. Να διερευνηθεί η δυνατότητα κήρυξής τους λόγω της ιστορικής αξίας τους στην σύγχρονη ιστορία της χώρας και της επανάχρησης κάποιων ή και όλων ως εκθετήρια με συλλογές στοιχείων και εκθεμάτων του αγώνα του θεσσαλικού λαού κατά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Επίσης, προτείνεται να κηρυχθεί η ζώνη που νοητά οριοθετεί τα σύνορα μεταξύ των φυλακίων και σ' αυτήν να απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση
Αναψυκτήρια και εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής
Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
Θερμοκήπια στην απλή γεωργική γη που περιλαμβάνεται εντός των ζωνών αυτών Όροι και περιορισμοί δόμησης των μη δασικών αγροτεμαχίων
Μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια για τις αγροικίες, τις αγροτικές αποθήκες και τις εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής 100 m2, και για τα οικοτουριστικά καταλύματα τύπου φάρμας μέγιστο εμβαδόν κτιρίου 400 m2 όπως προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή δόμησης. σε ανάλογο εμβαδόν γηπέδου.

 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως εκάστοτε ισχύει χωρίς παρεκκλίσεις, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του παρόντος.

 

Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη ΠΕΠ 3

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου 1650/1986.
Στα τμήματα της ΠΕΠ3 που εμπίπτουν εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1420009 ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ ΖΑΡΚΟΥ, GR 1420013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και GR 1420008 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΟΔΙΑΣ ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012). Επιπλέον στα τμήματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις:
oΑπαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.
oΟι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες υπόκεινται σε περιορισμούς, οι οποίοι υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα ήδη οριζόμενα στον κανονισμό 146/2010 (L47) περί καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης.
oΣτις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο εφαρμόζονται συμπληρωματικές κατά περίπτωση διατάξεις με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγία 1996/82/ΕΚ (L10).
Στις οριοθετημένες ζώνες αρχαιολογικών χώρων, αλλά και στις μη οριοθετημένες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 3028/2002 για κάθε δραστηριότητα δόμησης θα πρέπει να ζητείται η έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά υδρολογική λεκάνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΓ/909/2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2561/Β/2014).
Επιτρέπεται η βόσκηση σε περιοχές που θα ορισθούν από την δασική υπηρεσία ως θαμνολίβαδα προς βόσκηση για τις οποίες θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη βοσκοϊκανότητας.
Η διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Απαγορεύονται:
oΗ θήρα στις περιοχές καταφυγίων άγριας ζωής
oΗ σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας και χλωρίδας
oΗ καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
oΗ καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
oΗ ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων

 

1.4. Π.Ε.Π. 4 Ζώνη προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας και αγροτικού τοπίου

 

Ο χαρακτήρας της ζώνης αυτής αφορά στην προστασία και ανάδειξη της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας στο εκτεταμένο κεντρικό και ανατολικό πεδινό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου. Ως γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας χαρακτηρίζεται από το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας το σύνολο των πεδινών εκτάσεων του θεσσαλικού κάμπου που προσφέρονται για γεωργική χρήση, ανεξάρτητα αν αρδεύονται ή όχι.

 

Εντός της ζώνης αυτής απαγορεύεται η κατάτμηση αγροτεμαχίων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 37 του νόμου 2945/2001 (Τροποποίηση του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998 παράγραφος 6 β', γ', δ' και ε'). Ως κατώτατο όριο αρτιότητας προτείνονται τα 4 στρέμματα.

 

Προτεινόμενες χρήσεις γης:

 

Στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εκτός από γεωργική εκμετάλλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 37 του νόμου 2945/2001 (Τροποποίηση του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998 παράγραφος 6)α). Ειδικότερα επιτρέπονται:

 

Γεωργική γη
Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής κατά τα άρθρα 2 και 3 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985)
Αγροικίες
Παραδοσιακά αποστακτήρια τσίπουρου με άμβυκα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα (παραδοσιακή αποσταγματοποιία)
Οινοποιεία- Αποσταγματοποιεία
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης (πλην ΕΕΛ), ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου
Γεωργικές αποθήκες - Silos
Δεξαμενές
Θερμοκήπια
Αντλητικές εγκαταστάσεις
Υδατοδεξαμενές
Φρέατα Όροι και περιορισμοί δόμησης
Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια αγροικιών αλλά και κάθε είδους γεωργικής εγκατάστασης 100 m2
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 του νόμου 3851/2010, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Ειδικό Χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ισχύει.
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

 

Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη ΠΕΠ 4

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου 1650/1986.
Στα τμήματα της ΠΕΠ 4 που εμπίπτουν εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1420009 ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ ΖΑΡΚΟΥ, GR 1420013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και GR 1420008 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΟΔΙΑΣ ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 191979/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012). Επιπλέον στα τμήματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις:
oΑπαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή η προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.
oΟι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες υπόκεινται σε περιορισμούς, οι οποίοι υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα ήδη οριζόμενα στον κανονισμό 146/2010 (L47) περί καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης.
oΣτις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο εφαρμόζονται συμπληρωματικές κατά περίπτωση διατάξεις με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά υδρολογική λεκάνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΓ/909/2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2561/Β/2014).
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία πάσης φύσεως πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από τις όχθες των λιμνών, των ποταμών και τους κύριους κλάδους των χειμάρρων Μπόγδανι στο Άνω Αργυροπούλι και Γαλογαύρα στο Δαμάσι.
Απαγορεύονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, οι ΧΥΤΑ και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Απαγορεύονται:
oΗ θήρα στις περιοχές καταφυγίων άγριας ζωής
oΗ σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας και χλωρίδας
oΗ καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
oΗ καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
oΗ ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων

 

1.5. ΠΕΠ 5 Ζώνη περιαστικού πρασίνου, ήπιας αναψυχής και πολιτιστικών λειτουργιών στον Προφήτη Ηλία

 

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει το αξιόλογο δασικό οικοσύστημα που βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού του Τυρνάβου και εν επαφή με αυτόν, και διευρύνεται δυτικότερα και νοτιότερα ώστε να περιλάβει την Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία καθώς και τα ανενεργά λατομεία της περιοχής, τα οποία προτείνεται να αποκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν ως χώροι υπαίθριων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και ως χώροι περιαστικού πρασίνου και ήπιας αναψυχής, εντασσόμενα στην πολιτιστική ζωή του τόπου και των επισκεπτών - τουριστών της, καθώς επίσης στις ζώνες αναψυχής και ήπιου τουρισμού που επιδιώκεται να αναπτυχθεί στην περιοχή και στον ίδιο τον Τύρναβο.

 

Προτεινόμενες χρήσεις γης

 

Δάση / Νέες φυτεύσεις
Ήπια δασική αναψυχή σε διαμορφωμένα μονοπάτια και ειδικούς χώρους στάσης / θέας / με καθιστικά, κιόσκια και όλα τα σχετικά που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον, καθώς και υποδομές ευαισθητοποίησης των επισκεπτών στις θετικές επιδράσεις των δασικών οικοσυστημάτων με κιόσκια ευαισθητοποίησης του κοινού με multi-media, κ.λ.π.
Περίπτερα - κιόσκια προβολής της τοπικής ιστορίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που μπορούν να έχουν ενσωματωμένο κυλικείο, με εμβαδόν μέχρι 150 m2
Θρησκευτικοί χώροι
Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
Υπαίθριες πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Εστιατόρια - ταβέρνες τοπικής κουζίνας μέχρι 100 m2 και εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής που επιτρέπονται μόνον εντός των χώρων των ανενεργών λατομείων

 

Όροι και περιορισμοί δόμησης

 

Απαγορεύονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, οι ΧΥΤΑ και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

 

Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη ΠΕΠ 4

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου 1650/1986.
Σε ολόκληρη την ΠΕΠ 5 που εμπίπτει εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1420013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 191979/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012). Επιπλέον στα τμήματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις:
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.

 

1.6. ΠΕΠ 6 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και των πηγών της Αγίας Άννας

 

Ο χαρακτήρας της ζώνης αυτής αφορά στην προστασία και ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων του προϊστορικού οικισμού και του περιβάλλοντος χώρου αυτού σε ακτίνα 500 μ. περιμετρικά των χώρων και των πηγών της Αγίας Άννας.

 

Η ζώνη αυτή αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και των πηγών με ήπιες λειτουργίες αναψυχής και άλλες ήπιες χρήσεις συμβατές με το περιβάλλον και τους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΙΕ' ΕΠΚΑ).

 

Στη ζώνη αυτή ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 10 στρέμματα.

 

Προτεινόμενες χρήσεις γης

 

Περίπτερα - κιόσκια προβολής της τοπικής ιστορίας, του αρχαιολογικού χώρου και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές δόμησης που θα καθοριστούν από την ΙΕ' ΕΠΚΑ
Αναψυκτήρια μέχρι 25 m2, ενώ τα νομίμως υφιστάμενα διατηρούνται
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής που απαιτούνται μόνον για τις ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης περιοχής και συγκεκριμένα άρδευσης, ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, τηλεπικοινωνιών με υπόγεια δίκτυα με τη σύμφωνη γνώμη και την επίβλεψη κατά την κατασκευή της ΙΕ' ΕΠΚΑ.

 

Περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου 1650/1986 και του νόμου 3028/2002.

 

Επιτρέπεται η απόληψη ύδατος για ύδρευση και άρδευση και επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά υδρολογική λεκάνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΓ/909/2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2561/Β/1914).
Απαγορεύονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, οι ΧΥΤΑ και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων)
Απαγορεύονται:
oΗ θήρα
oΗ σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας και χλωρίδας
oΗ καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
oΗ καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
oΗ αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων - Η ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων

 

Β2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Ως Περιοχές Περιορισμού και Ελέγχου Δόμησης (ΠΕΠΔ) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου προτείνονται:

 

ζώνες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας σε κάθε Τοπική Κοινότητα, αλλά και στη Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου, με τίτλο ΠΕΠΔ 1 Ζώνη ανάπτυξης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων
ζώνες υποδοχής των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου με τίτλο ΠΕΠΔ 2 Ζώνη βιοτεχνίας - βιομηχανίας χαμηλής και μέσης όχλησης και χονδρεμπορίου
μία ζώνη προστασίας του περιαστικού χώρου για την ελεγχόμενη ήπια οικιστική ανάπτυξη με τίτλο ΠΕΠΔ 3 Ζώνη προστασίας περιαστικού χώρου και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης.

 

Μετά τα παραπάνω, οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος για κάθε έναν από τους 3 τύπους ζωνών ΠΕΠΔ ακολουθούν:

 

2.1. ΠΕΠΔ1 Ζώνη ανάπτυξης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων.

 

Η προτεινόμενη ζώνη ΠΕΠΔ 1 απευθύνεται στην εντατική (ενσταυλισμένη και ημισταυλισμένη) κτηνοτροφία και αφορά στη συγκέντρωση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων με εγκαταστάσεις σταβλισμένης και ημιεσταυλισμένης κτηνοτροφίας και στην δημιουργία οργανωμένων κτηνοτροφικών πάρκων, περιλαμβάνοντας εντός της έκτασής τους, ήδη υφιστάμενες συγκεντρώσεις, αλλά όχι όλες διότι πολλές από αυτές βρίσκονται σε ακατάλληλες περιοχές, ή και σε περιοχές που απαγορεύονται, όπως εντός οικισμών, ή σε μικρότερη απόσταση από την επιτρεπόμενη.

 

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται και οι άτυποι οικιστικοί υποδοχείς Περαχώρα και Άνω Αργυροπούλι, στους οποίους παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση κτηνοτροφικών μονάδων και αγροικιών των κτηνοτρόφων. Οι άτυποι αυτοί υποδοχείς δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο σχέδιο ή να οριοθετηθούν ως οικισμοί διότι πρόκειται για συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αγροικιών στις οποίες διαμένουν μόνιμα οι κτηνοτρόφοι, δεν έχουν καμία οικιστική συνοχή, είναι περίπου 20 κατοικίες στην Περαχώρα και 7-8 κατοικίες στο Άνω Αργυροπούλι και μια πιθανή πρόταση ένταξής τους στο σχέδιο θα δημιουργούσε ζητήματα ασυμβατότητας της κτηνοτροφικής χρήσης με την κατοικία.

 

Στις ζώνες αυτές ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

Προτεινόμενες χρήσεις γης

 

Υποδομές και εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής παραγωγής
Εγκαταστάσεις σταβλισμένης και ημιεσταυλισμένης κτηνοτροφίας
Κτηνοτροφικά πάρκα
Κτηνοτροφικές αποθήκες - Silos για ζωοτροφές
Αγροικίες για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων
Δεξαμενές
Αντλητικές Εγκαταστάσεις
Υδατοδεξαμενές
Φρέατα Επιπλέον των ανωτέρω, εντός της ζώνης ΠΕΠΔ 1 προτείνεται η δημιουργία Κτηνοτροφικών Μονάδων Καινοτομίας (ΚΤΗΜΟΚ) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του νόμου 4056/2012. Πρόκειται για μονάδες που μετά από δήλωση του ιδιοκτήτη εντάσσονται σε καθεστώς στενής συνεργασίας με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, προκειμένου να εφαρμόζουν καινοτόμες και σύγχρονες ιδέες, με σκοπό την αυξημένη προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των εκμεταλλεύσεων.

 

Όροι και περιορισμοί δόμησης

 

Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια αγροικιών 100 m2
Για την αδειοδότηση και την εγκατάσταση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4056/2012, της διευκρινιστικής εγκυκλίου εφαρμογής του νόμου αυτού υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1464/67426/2012 και της Υγειονομικής διάταξης υπ' αριθμόν Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995) Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Κατά τα λοιπά ισχύουν κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως εκάστοτε ισχύει χωρίς παρεκκλίσεις και οι γενικές διατάξεις του παρόντος.

 

Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη ΠΕΠΔ 1

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου 1650/1986.
Στα τμήματα της ΠΕΠΔ 1 που εμπίπτουν εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1420013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και GR 1420008 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΟΔΙΑΣ ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012). Επιπλέον στα τμήματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις:
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.
Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες υπόκεινται σε περιορισμούς, οι οποίοι υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα ήδη οριζόμενα στον κανονισμό 146/2010 (L47) περί καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο εφαρμόζονται συμπληρωματικές κατά περίπτωση διατάξεις με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά υδρολογική λεκάνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΓ/909/2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2561/Β/2014).
Απαγορεύονται:
oΗ θήρα
oΗ σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας και χλωρίδας
oΗ καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
oΗ καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
oΗ ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων

 

2.2. ΠΕΠΔ 2 Ζώνη Βιοτεχνίας - βιομηχανίας και χονδρεμπορίου

 

Λόγω της εκτεταμένης εκτός σχεδίου δόμησης βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στον περιαστικό χώρο του Τυρνάβου και κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου που διατρέχει την περιοχή μελέτης, στις υφιστάμενες συγκεντρώσεις πρόκειται να χωροθετηθούν μικτοί υποδοχείς για την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου και συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζονται στον χάρτη Π.2 οι εξής:

 

ΠΕΠΔ 2.1 συνολικής έκτασης 134,82 Ha
ΠΕΠΔ 2.2 συνολικής έκτασης 32,64 Ha
ΠΕΠΔ 2.3 συνολικής έκτασης 23,15 Ha
ΠΕΠΔ 2.4 συνολικής έκτασης 19,12 Ha
ΠΕΠΔ 2.5 συνολικής έκτασης 41,72 Ha
ΠΕΠΔ 2.6 συνολικής έκτασης 35,13 Ha
ΠΕΠΔ 2.7 συνολικής έκτασης 12,86 Ha

 

Η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών μονάδων σχετικών με την αγροτική παραγωγή σε εκτάσεις γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας επιτρέπεται από τον υπερκείμενο σχεδιασμό και συγκεκριμένα από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία αριθμός πρωτοκόλλου 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009), το οποίο αναφέρει για τις βιομηχανικές δραστηριότητες με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες.

 

Από τις ανωτέρω ζώνες οι ΠΕΠΔ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6 πλην της 2.7 περιλαμβάνονται σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 και συγκεκριμένα στην περιοχή με κωδικό GR 1420013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 m2 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 4.000 m2 τα οποία κατά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου ήταν άρτια και οικοδομήσιμα. Στην ΠΕΠΔ 2.7 που δεν περιλαμβάνεται σε ζώνη Natura 2000 ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα και η δόμηση θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) και του άρθρου 64 του νόμου 3982/2011.

 

Προτεινόμενες χρήσεις γης στις ΠΕΠΔ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 και 2.7 Βιομηχανία - βιοτεχνία μέσης και χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου

 

Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης
Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης και συγκεκριμένα μόνον οι εξής κλάδοι της κοινής υπουργικής απόφασης 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ6/Φ1/19500/2004: 151, 153, 155, 157, 156.1, 159, 401.0Γ, 631.2 καθώς και οι δραστηριότητες που στερούνται κωδικού κλάδου με Α/Α 299 και 300
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
Στέγαστρα σφαγής - Σφαγεία
Κτίρια - γήπεδα αποθήκευσης
Κτίρια - γήπεδα στάθμευσης
Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων
Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
Γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές
Κοιμητήριο μόνον στην ΠΕΠΔ 2.5

 

Στις περιοχές ΠΕΠΔ 2.1 έως ΠΕΠΔ 2.7 προτείνεται κατά προτεραιότητα να εγκαθίστανται οι μονάδες υπερτοπικής εμβέλειας καθώς και οι μονάδες που σχετίζονται με την τοπική αγροτική παραγωγή (συσκευαστήρια, οινοποιεία, τυροκομεία, αποστακτήρια, μύλοι, κ.τ.λ.).

 

Όροι και περιορισμοί δόμησης των οργανωμένων υποδοχέων βιοτεχνίας - βιομηχανίας και χονδρεμπορίου

 

Με δεδομένο ότι, κατά την πολεοδόμηση, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για τις τρεις παραγωγικές δραστηριότητες - Βιοτεχνία - Βιομηχανία και Χονδρεμπόριο - είναι 1.6 (νόμος 2508/1997 - άρθρο 18), εντός της ΠΕΠΔ 2 ο συντελεστής δόμησης που επιτρέπεται, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρο 4), ...δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ανώτατου συντελεστή που προβλέπεται για την αντίστοιχη χρήση με το άρθρο 18 και επομένως είναι 1.6 Χ 0.8 = 1.28 και εν προκειμένω 1.2. Στο ίδιο άρθρο 4 αναφέρεται επιπλέον ότι ...ο ανώτερος συντελεστής δόμησης υπολογίζεται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο τμήμα της ιδιοκτησίας το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση έκτασης ίσης προς την εισφορά σε γη που θα αναλογούσε στο συγκεκριμένο ακίνητο.

 

Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας απαγορεύεται η δόμηση βιομηχανικών κτιρίων σε απόσταση μικρότερη των 100 m από τον άξονα αυτοκινητοδρόμων, 60 m από το άξονα εθνικών οδών και 25 m από τον άξονα των επαρχιακών οδών. Οι αποστάσεις αυτές ισχύουν για όλες τις προτεινόμενες ζώνες της ΠΕΠΔ 2 που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς.

 

Η φύτευση υψηλού πρασίνου στα πρόσωπα των ιδιοκτησιών να γίνεται εντός των ως άνω καθοριζόμενων αποστάσεων από το ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας για τα πρόσωπα επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ στα πρόσωπα με τις ζώνες κατοικίας να γίνεται στο τμήμα της ιδιοκτησίας, η οποία σύμφωνα με το νόμο 2508/1997 (άρθρο 4) δεν προσμετράται στον Συντελεστή Δόμησης και αποτελεί την εισφορά σε γη που θα αναλογούσε στο ακίνητο.

 

Με βάση τις ανωτέρω κατευθύνσεις και τις θεσμικές δεσμεύσεις οργανώνονται οι ΠΕΠΔ Βιοτεχνίας - Βιομηχανίας και Χονδρεμπορίου ήδη από την παρούσα μελέτη.

 

Στα τμήματα της ΠΕΠΔ 2 που εμπίπτουν εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1420013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012). Επιπλέον στα τμήματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις:

 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 191996/82/ΕΚ (L10).
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.

 

2.3. ΠΕΠΔ3 Ζώνη προστασίας περιαστικού χώρου και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης

 

Ο χαρακτήρας αυτού του τύπου ζώνης αφορά στην περιαστική περιοχή βορειοδυτικά του Τυρνάβου όπου έχει αναπτυχθεί ήπια εκτός σχεδίου δόμηση. Η ζώνη αυτή παρουσιάζει τάσεις ανοικοδόμησης και πιθανόν να αποτελέσει μελλοντικά χώρο επέκτασης του σχεδίου πόλης του Τυρνάβου. Επομένως κρίνεται σκόπιμη η ένταξή της σε ένα καθεστώς ελέγχου της δόμησης, ώστε να διαφυλαχτεί η περιοχή και να μην ανοικοδομηθεί άναρχα.

 

Στην ως άνω περιοχή:

 

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

Προτεινόμενες χρήσεις γης

 

Γεωργική γη υπό την προϋπόθεση της άσκησης μόνον βιολογικών καλλιεργειών, καλλωπιστικών φυτών, ανθοκομία.
Κατοικία
Ξενώνες μέχρι 30 κλίνες
Αθλητικές εγκαταστάσεις Όροι και Περιορισμοί Δόμησης
Εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

B.3 Ζώνες Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

 

Δημιουργούνται δύο περιοχές για πολεοδόμηση με χρήση βιοτεχνίας - βιομηχανίας μέσης και χαμηλής όχλησης η μία και χονδρεμπορίου, η άλλη στις περιοχές όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις υφιστάμενων δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

 

Με την χωροθέτηση αυτή εξυπηρετείται αφενός η οργάνωση και εξυγίανση των άτυπων συγκεντρώσεων βιοτεχνίας - βιομηχανίας και αφετέρου η προϋπόθεση της ανάπτυξης της μεταποίησης που είναι απαραίτητη για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Τυρνάβου. Εξάλλου η χωροθέτηση των μεταποιητικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς ενδείκνυται για λειτουργικούς λόγους, ειδικά δε όταν έχουν παραγωγική συσχέτιση (οικονομίες κλίμακας) και ταυτόχρονα απαιτεί την δημιουργία λιγότερων υποδομών, όπως π.χ. ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, αποκομιδή απορριμμάτων, κ.τ.λ.

 

3.1. Προς Πολεοδόμηση Περιοχή με χρήση Βιοτεχνίας Βιομηχανίας μέσης και χαμηλής όχλησης (ΠΠΒΒ)

 

Πρόκειται για μία ζώνη συνολικής έκτασης 64,92 Ha, η οποία χωροθετείται στην περιοχή μεταξύ Παλιάς και Νέας Εθνικής Οδού Λάρισας - Τυρνάβου κοντά στον νότιο ανισόπεδο κόμβο Τυρνάβου, η οποία συγκεντρώνει με μεγάλη πυκνότητα πλήθος βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων. Η περιοχή αυτή επιλέγεται να πολεοδομηθεί διότι:

 

Αποτελεί την βασική είσοδο της πόλης του Τυρνάβου, που συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος υφιστάμενων δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου χρήζει εξυγίανσης, οπότε πρέπει ο χώρος να παρουσιάζει μια διαμορφωμένη εικόνα με ζώνες πρασίνου που να απαλείφουν την υφιστάμενη οπτική ρύπανση.
Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις ζώνες κατοικίας του Τυρνάβου, από τις οποίες διαχωρίζεται μέσω του Τιταρήσιου ποταμού, οπότε με ζώνες πρασίνου που και αυτές θα προκύψουν από το επιβαλλόμενο πράσινο από τις προδιαγραφές και το ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας, θα προστατεύονται από την ρύπανση - οπτική και ατμοσφαιρική.
Βρίσκεται σε επαφή με τον ανισόπεδο κόμβο Τυρνάβου επί της Εθνικής Οδού Λάρισας - Ελασσόνας και επομένως διευκολύνει την συγκοινωνιακή της εξυπηρέτηση στο βαθμό που σ' αυτήν αυξηθεί ο αριθμός των μονάδων που θα χωροθετηθούν.
Βρίσκεται σε επαφή με τον οδικό άξονα Τυρνάβου Αμπελώνα και μπορεί να υποδεχθεί δραστηριότητες εμβέλειας εξυπηρέτησης ολόκληρου του Δήμου Τυρνάβου.
Δίδεται μεγάλη ώθηση στην αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας διότι ο όρος ο οποίος ισχύει στην περιοχή και αφορά στην κατάτμηση των 10 στρεμμάτων, διότι ανήκει στην ζώνη NATURA, θα πάψει να ισχύει μετά την πολεοδόμηση Θα αυξηθεί η δυνατότητα χωροθέτησης πολλών μονάδων στην ίδια έκταση λόγω της αρτιότητας, η οποία θα είναι φυσικά μικρότερη από αυτήν των 10.000 m2 που ισχύει με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης και φυσικά λόγω της διάνοιξης του οδικού δικτύου.
Θα αυξηθεί η δόμηση λόγω του συντελεστή δόμησης που είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος αυτού που ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται σήμερα και μέχρι την πολεοδόμηση - ήτοι 1,3 έναντι του 1,2 που προτείνεται στις ΠΕΠΔ.

 

Το περιεχόμενο της προς Πολεοδόμηση περιοχής με χρήση Βιομηχανία - βιοτεχνία μέσης και χαμηλής όχλησης καθορίζεται από το άρθρο 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και προτείνεται να είναι το ακόλουθο:

 

Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης
Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης και συγκεκριμένα μόνον οι εξής κλάδοι της κοινής υπουργικής απόφασης 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ6/Φ1/19500/2004: 151, 153, 155, 157, 156.1, 159, 401.0Γ, 631.2 καθώς και οι δραστηριότητες που στερούνται κωδικού κλάδου με Α/Α 299 και 300.
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
Κτίρια - γήπεδα αποθήκευσης
Κτίρια - γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
Γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές Στην ζώνη αυτή να μετεγκατασταθούν κατά προτεραιότητα οι βιοτεχνικές μονάδες και γενικά οι οχλούσες μεταποιητικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες χονδρεμπορίου που βρίσκονται εντός του οικισμού Τυρνάβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3325/2005 (άρθρο 7).

 

3.2. Προς Πολεοδόμηση Περιοχή με χρήση Χονδρεμπορίου (ΠΠΧ) Πρόκειται για μία ζώνη συνολικής έκτασης 11,98 Ha, η οποία χωροθετείται στην περιοχή μεταξύ Παλιάς και Νέας Εθνικής Οδού Λάρισας - Τυρνάβου επί του ανισόπεδου κόμβου Τυρνάβου εξαιρουμένης της έκτασης των τούρκικων λουτρών, η οποία προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας όσον αφορά την μελλοντική εγκατάσταση μονάδων χονδρικού εμπορίου. Η χωροθέτηση αυτής της ζώνης γίνεται σε μία κομβική θέση δίπλα στον οικισμό του Τυρνάβου, παρά την οδό Τυρνάβου - Αμπελώνα εξυπηρετώντας έτσι και ανάγκες της όμορης Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα και παρά τον ανισόπεδο κόμβο της Νέας Εθνικής Οδού Λάρισας - Ελασσόνας διευκολύνοντας την άμεση πρόσβαση στο Εθνικό Οδικό δίκτυο. Επίσης ικανοποιεί και τα κριτήρια χωροθέτησης που αναφέρθηκαν προηγουμένως για την προς πολεοδόμηση περιοχή βιοτεχνίας βιομηχανίας (ΠΠΒΒ).

 

Το περιεχόμενο της Ζώνης Χονδρεμπορίου καθορίζεται από το άρθρο 7 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και προτείνεται να είναι το ακόλουθο:

 

Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης
Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
Γραφεία - Εστιατόρια - Αναψυκτήρια, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζόμενων σε αυτές.

 

Όροι και περιορισμοί δόμησης των οργανωμένων υποδοχέων βιοτεχνίας - βιομηχανίας και χονδρεμπορίου

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για τις δύο προς πολεοδόμηση περιοχές προτείνονται αναλυτικότερα οι εξής όροι και περιορισμοί:

 

Ως μέσος συντελεστής δόμησης για τις ζώνες βιομηχανίας - βιοτεχνίας προτείνεται συντελεστής δόμησης = 1,3 (όταν ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης από το νόμο 2508/1997 είναι 1,6) και για τη ζώνη χονδρεμπορίου συντελεστής δόμησης = 1,0 (όταν ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης από το νόμο 2508/1997 είναι 1,2).

 

Κατά την πολεοδόμηση των ανωτέρω ζωνών ΠΠΒΒ και ΠΠΧ επιβάλλεται περιμετρικά ζώνη υψηλού πρασίνου ελάχιστου πλάτους 7 m σύμφωνα με το ΕΠΧΣΣΑ Βιομηχανίας και ελάχιστης έκτασης 5% της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόμηση περιοχής σύμφωνα με το νόμο 3982/2011. Επίσης σύμφωνα με το νόμο 3982/2011 το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στις ζώνες αυτές ορίζεται σε 25% επί της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόμηση περιοχής.

 

Εντός των περιοχών ΠΠΒΒ και ΠΠΧ που εμπίπτουν στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1420013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012). Επιπλέον στα τμήματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις:

 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγία 1996/82/ΕΚ (L10).
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή η προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.