Απόφαση 3971/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Το Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, παρουσιάζεται στους χάρτες Π.2Α και Π2Β, κλίμακας 1:25.000, με τις βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης.

 

Πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου και Προγραμματικά μεγέθη Με βάση τη γενική κατεύθυνση των Προδιαγραφών για το χρονικό ορίζοντα των ΓΠΣ μεταξύ 5 και 20 ετών, ως ορίζοντας για τα προγραμματικά μεγέθη της παρούσας μελέτης ορίζεται το έτος 2027.

 

Η πόλη του Τυρνάβου στο έτος στόχο 2027 αναμένεται να έχει συνολικά 10.129 κατοίκους.

 

Το Κριτήρι, όπου διαμένουν οι τσιγγάνοι, αναμένεται να έχει συνολικά 3.419 κατοίκους το 2027.

 

Στους λοιπούς οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου καταγράφονται μικρές διαφοροποιήσεις του πληθυσμιακού τους δυναμικού.

 

Στους επόμενους δύο πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα προγραμματικά μεγέθη των επεκτάσεων ανά Πολεοδομική Ενότητα για την πόλη του Τυρνάβου και ανά οικισμό:

 

Πίνακας 1 - Πληθυσμός κορεσμού του έτους 2027

Οικισμοί

Πληθυσμός

2027

(κάτοικοι)

Ε =

Εμβαδόν εντός

εγκεκριμένων ορίων (ha)

σ =

μέσος

Σ.Δ.

κ = τ.μ.

κτιρίου κατοικίας ανά κάτοικο

Ρ = τ.μ. επιφάνειας κτιρίου που προορίζεται

για άλλες χρήσεις

u = τ.μ. κτιρίων κοινωνικής και

τεχνικής υποδομής/ κάτοικο (2001)

λ =

συντελεστής κορεσμού

d =

θεωρητική πυκνότητα

(σ/(κ+ρ+ u*o))*100 00

С =

χωρητικότητα = ά*Ε*λ

Έλλειμμα - Πλεόνασμα 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Π.Ε. 1

Τυρνάβου

(ανατολική)

4.099

128,80

0,72

40

17

74

0,52

65

4.369

270

Π.Ε. 2

Τυρνάβου

(δυτική)

6.030

167,50

0,88

40

17

68

0,52

75

6.573

543

Κριτήρι

3.419

39,64

0,60

40

13

28

0,52

86

1.772

-1.647

Λυγαριά

36

12,74

0,80

35

12

19

0,4

127

648

612

Αργυροπούλι

1.459

127,88

0,80

38

13

124

0,4

53

2.719

1.260

Βοτανοχώρι

12

22,41

0,80

35

12

257

0,4

32

283

271

Δαμάσι

1.403

45,13

0,80

37

13

52

0,4

88

1.580

177

Δαμασούλι

60

15,02

0,80

35

13

19

0,4

127

760

700

Αγία Σοφία

122

23,23

0,80

35

13

146

0,4

49

452

330

Δένδρα

972

61,55

0,80

37

13

54

0,4

86

2.117

1.145

Πλατανούλια

655

81,84

0,80

37

13

97

0,4

63

2.053

1.398

Σύμφωνα με τον πληθυσμό χωρητικότητας οι υφιστάμενοι οικιστικοί υποδοχείς φαίνεται ότι επαρκούν για να καλύψουν τον αναμενόμενο πληθυσμό στο έτος στόχο 2027. Έλλειμμα φαίνεται ότι θα υπάρξει στον οικισμό των Τσιγγάνων, στο Κριτήρι. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε προηγούμενα στις παραδοχές που έγιναν κατά την προβολή του πληθυσμού, ο πληθυσμός των Τσιγγάνων δεν θα αυξάνεται συνεχώς μέχρι το 2027 διότι ο επιπλέον πληθυσμός που θα προκύψει, αναμένεται να μεταναστεύσει προς ανεύρεση νέου χώρου εγκατάστασης.

 

Βασικές Αρχές και Στόχοι χωρικής ανάπτυξης

 

Οι Βασικές Αρχές και Στόχοι χωρικής ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου διαμορφώνονται ως εξής:

 

Οργανική ένταξη της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου:
oστην ευρύτερη αστική περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο των πολιτικών εταιρικής σχέσης πόλης - υπαίθρου, με λήψη μέτρων ενίσχυσης της εσωτερικής οικιστικής δικτύωσης της έδρας του Δήμου, του Τυρνάβου, και του λοιπού οικιστικού δικτύου, μέσα από ένα συντονισμένο σχεδιασμό για την απορρόφηση αναγκών σε υπερτοπικού χαρακτήρα κεντρικές λειτουργίες,
oστο πλέγμα των παραολύμπιων Δήμων, με σκοπό την ανάπτυξη πολυθεματικών δικτύων τουρισμού - πολιτισμού και αναψυχής, με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές (ορεινός τουρισμός, οικοτουρισμός, περιηγητικός φυσιολατρικός τουρισμός, αγροδιατροφικός τουρισμός, πολιτιστικά δίκτυα).
Ισόρροπη και πολυκεντρική οικιστική οργάνωση του δικτύου οικισμών με ιδιαίτερη ανάδειξη του οικισμού του Τυρνάβου, ως οικιστικού κέντρου 3ου επιπέδου, διοικητικού κέντρου και κέντρου παροχής υπηρεσιών προς το γεωργοκτηνοτροφικό τομέα και τον τουρισμό εναλλακτικών μορφών. Ανόρθωση - αναζωογόνηση του υπόλοιπου αγροτικού οικιστικού δικτύου, με μέτρα πολιτικής αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης.
Πολεοδομική εξυγίανση και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στην έδρα του Δήμου και στο λοιπό αγροτικό οικιστικό δίκτυο, με δομικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις, μέτρα ενδυνάμωσης του κοινωνικού εξοπλισμού, των κοινόχρηστων χώρων και της τεχνικής υποδομής, παρεμβάσεις αναγνώρισης και ανάδειξης της ταυτότητας των οικισμών, αναπλάσεων του δημόσιου χώρου τους και βελτίωσης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας τους, με έμφαση στα κέντρα των οικισμών, στις εισόδους - εξόδους, καθώς και στα δημόσια και ιστορικά κτήρια και τους ελεύθερους χώρους.
Οικιστική επέκταση του μικρού αστικού κέντρου του Τυρνάβου στη γειτονιά Κριτήρι, ώστε να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και να βελτιωθεί με την πρόβλεψη των κατάλληλων τεχνικών υποδομών. Επίσης γραμμική ένταξη κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από τον Τύρναβο προς το Κριτήρι με ζώνη πρασίνου - κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Αειφόρος ανάπτυξη, προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και των τοπίων, ιδιαίτερα δε:
oτων ποταμών Τιταρήσιου και Πηνειού και των παραποτάμιων περιοχών τους,
oτης λίμνης Μάτι Αργυροπουλίου και της παραλίμνιας περιοχής της,
oτων ρεμάτων και των παραρεμάτιων περιοχών τους, ως φυσικών τοπίων και οικοσυστημάτων,
oτων δασών και δασικών εκτάσεων, στο σύνολο της έκτασης του Δήμου, καθώς επίσης
oτης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας με προτάσεις προστασίας - διαφύλαξης και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, σε συνδυασμό με μέτρα τυποποίησης προϊόντων, ενθαρρύνοντας νέες δυνατότητες πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο με ολοκληρωμένες και βιολογικές καλλιέργειες, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, καθετοποίηση της παραγωγής με πριμοδότηση βιοτεχνικών προϊόντων που μεταποιούν τη γεωργική παραγωγή, καθώς και οικοτεχνία - χειροτεχνία,
oτων χορτολιβαδικών εκτάσεων που διασπείρονται σε διάφορες περιοχές, όπου διασπείρονται και ζώνες απλής γεωργικής γης και δασικές εκτάσεις.
Προστασία και ανάδειξη της απλής γεωργικής γης, με συμπληρωματικές του πρωτογενή τομέα οικονομικές δραστηριότητες, όπως οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού - αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, αλλά και αγροτοδιατροφικού τουρισμού με ανάλογες υποδομές και προβλέψεις δράσεων όπως: φάρμες με ξενοδοχειακά καταλύματα, καταστήματα εμπορίας τοπικών προϊόντων, αθλητικές δραστηριότητες υπαίθρου, όπως οι σχολές διδασκαλίας ιππασίας, ιππασίας, οι διαδρομές με άλογα, με ποδήλατα βουνού, τα προγράμματα υγιεινής διατροφής και ασκήσεων ευεξίας, κ.λ.π., πολιτιστικά κέντρα προβολής των παραδοσιακών καλλιεργειών, δημιουργία οικολογικών και φυσιολατρικών διαδρομών με ανάλογο εξοπλισμό για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τουριστών προς την προστασία της φύσης και των δασών κ.ά.
Σχεδιασμός οργανωμένου κτηνοτροφικού πάρκου, σε κάθε Τοπική Κοινότητα και στη Δημοτική Κοινότητα του Τυρνάβου, για μια σύγχρονη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, με σκοπό τη συγκέντρωση γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων και την κατασκευή των αντίστοιχων υποδομών, αλλά και την αξιοποίηση κινήτρων προώθησης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Προστασία - διαχείριση - αποφυγή ρύπανσης των φυσικών πόρων, με λήψη μέτρων ελέγχου χρήσεων και αντιρύπανσης των υδατικών πόρων (αστικά, βιομηχανικά λύματα, κ.ά.), των βοσκοτόπων από τα κτηνοτροφικά λύματα, αλλά και επιβολή περιβαλλοντικών περιορισμών στις κτηνοτροφικές μονάδες και με έλεγχο της παράνομης βόσκησης, της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας με περιορισμό της αλόγιστης χρήσης βελτιωτικών του εδάφους και φυτοφαρμάκων.
Σχεδιασμός ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρόμων που να διασυνδέουν τα φυσικά οικοσυστήματα (δάση, ρέματα, ορεινές περιοχές) και τους αρχαιολογικούς χώρους.
Βελτίωση και επέκταση της υπάρχουσας πολιτιστικής και κοινωνικής υποδομής για την προβολή και ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής και την προσέλκυση συναφών δραστηριοτήτων.
Οριοθέτηση, προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών - ιστορικών χώρων και μνημείων, με μέτρα ενσωμάτωσης σε δίκτυα ενιαίων φυσικών και πολιτιστικών διαδρομών προς την κατεύθυνση της περιοχής του Κάτω Ολύμπου.
Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση όλου του εξωαστικού και του αστικού χώρου, προκειμένου ο Δήμος να γίνει ελκυστικός στους επισκέπτες του και τους κατοίκους του.
Οικιστική ανάπτυξη ιδιαίτερα του Τυρνάβου ως 3ου επιπέδου οικισμός και ως έδρα του Δήμου σε συνεργασία με τον οικισμό του Αμπελώνα που είναι χαρακτηρισμένος οικισμός 4ου επιπέδου με υλοποίηση του σχεδίου πόλης του οικισμού με πολεοδομική μελέτη και πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού και με τις αναγκαίες και μόνον επεκτάσεις, ήτοι στο Κριτήρι και στην γραμμική ζώνη κατά μήκος της οδού σύνδεσης του εν λόγω οικισμού με τον Τύρναβο, με χρήση πρασίνου κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών.
Προώθηση ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων ιδιαίτερα στον ιστορικό πυρήνα του Τυρνάβου, ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του οικισμού, συμβάλλοντας έτσι στην πρόσκτηση ταυτότητας και φυσιογνωμίας.
Επανιεράρχηση - επέκταση - αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του μεταφορικού συστήματος της περιοχής του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ολοκληρωμένης διασύνδεσης οικισμών και των οικοπολιτιστικών διαδρομών, εκτός των άλλων να μετεξελιχθεί σε προορισμό τουριστών ημερήσιων περιηγήσεων, συνδυάζοντας ορεινή και παραλιακή διαδρομή και ανάλογα τοπία, και μνημεία.
Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός λοιπών τεχνικών υποδομών δικτύων κοινής ωφέλειας και περιβαλλοντικών τεχνικών υποδομών (ΣΜΑ Τυρνάβου, κλειστά δίκτυα άρδευσης).
Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κατάλληλες περιοχές της εκτός σχεδίου ζώνης (αιολική, φωτοβολταϊκά συστήματα). Προώθηση παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και όχι με άλλες μορφές όπως λιθάνθρακα, κ.λ.π., διότι αναμένεται να προκαλέσουν περαιτέρω μη αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του Δήμου και την ευρύτερη περιοχή.
Πρόβλεψη υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων κυρίως εκτός σχεδίου παρόδιων για την χωρική οργάνωση του μεταποιητικού τομέα, βιοτεχνίας - βιομηχανίας χαμηλής και μέσης όχλησης και χονδρεμπορίου αλλά και με δημιουργία πολεοδομημένων ζωνών.
Ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας και του ιδιαίτερου ρόλου του κάθε οικισμού, ώστε όλοι οι οικισμοί του Δήμου να ενταχθούν στο τουριστικό κύκλωμα της ευρύτερης περιοχής.
Βελτιωμένη ποιότητα ζωής με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, κοινωνικές και τεχνικές υποδομές σε όλους τους οικισμούς προκειμένου να συγκρατηθεί σε αυτούς κατ' αρχήν ο πληθυσμός και στην συνέχεια να προσελκύσουν επισκέπτες στο πλαίσιο της προβλεπόμενης τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου και ειδικότερα ο οικισμός του Τυρνάβου να προσελκύσει μακροπρόθεσμα και νέους κατοίκους ως οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου.
Βελτίωση τεχνικών υποδομών, όπως της συγκοινωνιακής υποδομής με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προετοιμασία του Δήμου ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί τις αναβαθμισμένες λειτουργίες που προτείνονται μέσα από την παρούσα μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

a.3971.16

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.