Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Μικτά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών κ.λ.π. σε καθισμένους πελάτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ορισμοί:

 

α. Ως ομοειδή καταστήματα του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας εννοούνται κατωτέρω τα καταστήματα που περιλαμβάνονται σε ένα από τα άρθρα αυτά, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται κατά ενιαίο τρόπο, μεταξύ άλλων, και τα θέματα που αναφέρονται στους χώρους, στη συγκρότηση και στον εξοπλισμό των καταστημάτων τούτων.

 

β. Ως μη ομοειδή καταστήματα των άρθρων 37 ή 38 ή 39 της παρούσας εννοούνται κατωτέρω τα καταστήματα, που περιλαμβάνονται σε δύο τουλάχιστον από τα άρθρα αυτά, με τις διατάξεις των οποίων ρυθμίζονται κατά διάφορο για κάθε είδος των καταστημάτων τούτων τρόπο τα αναφερόμενα στους χώρους, στη συγκρότηση και στον εξοπλισμό τους θέματα.

 

2. Δύο ή περισσότερα ομοειδή καταστήματα του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας επιτρέπεται να λειτουργούν ως ένα μικτό κατάστημα (καφέ μπαρ, ή πιτσαρία - σνακ μπαρ ή ψητοπωλείο - πιτσαρία ή γαλακτοπωλείο - ζαχαροπλαστείο και τα όμοια).

 

Τα ανωτέρω μικτό κατάστημα θα έχει όλους τους χώρους εργασίας και βοηθητικούς χώρους, με την ανάλογη συγκρότηση και εξοπλισμό, (αίθουσα πελατών, παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, αποθήκη, Αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού κ.λ.π.), όπως ορίζουν οι διατάξεις του αναφερόμενου στα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα άρθρου της παρούσας (37 ή 38 ή 39). Ο καθένας από τους χώρους αυτούς θα είναι κοινός για την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών όλων των καταστημάτων που αποτελούν το μικτό κατάστημα, σαν να πρόκειται για ένα απλό κατάστημα του ανωτέρω άρθρου.

 

Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα άρθρου, το ένα μόνον από τα καταστήματα αυτά απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέτει κάποιον χώρο εργασίας ή βοηθητικό χώρο, ο χώρος αυτός θα υπάρχει στο μικτό κατάστημα για την εκτέλεση των αντιστοίχων λειτουργούντων του άλλου καταστήματος.

 

3. Δύο ή περισσότερα μη ομοειδή καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39 της παρούσας επιτρέπεται να λειτουργούν ως ένα μικτό κατάστημα (π.χ. Καφετέρια - πιτσαρία ή καφετέρια - σνακ μπαρ ή Καφέ - σνακ μπαρ ή Εστιατόριο - ζαχαροπλαστείο και τα όμοια).

 

Το ανωτέρω μικτό κατάστημα θα έχει όλους τους χώρους εργασίας και βοηθητικούς χώρους, με την ανάλογη συγκρότηση και εξοπλισμό, (αίθουσα πελατών, παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, Αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού κ.λ.π.), όπως ορίζουν οι διατάξεις των αναφερομένων στα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα άρθρων της παρούσας (37, 38 και 39). Ο καθένας από τους χώρους αυτούς θα είναι κοινός για την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών όλων των καταστημάτων, που αποτελούν το μικτό κατάστημα, σαν να πρόκειται για ένα απλό κατάστημα των ανωτέρω άρθρων.

 

Το εμβαδόν κάθε χώρου ή βοηθητικού χώρου θα είναι ίσο τουλάχιστον με το μεγαλύτερο από τα εμβαδά που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις των ανωτέρω άρθρων για τον αντίστοιχο χώρο του καθενός από τα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα.

 

Αν σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών με τα καταστήματα που αποτελούν το μικτό σύστημα άρθρων, το ένα μόνον από τα καταστήματα αυτά απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέτει κάποιον χώρο εργασίας ή βοηθητικό χώρο εργασίας, ή βοηθητικό χώρο, ο χώρος αυτός θα υπάρχει στο μικτό κατάστημα για την εκτέλεση των αντίστοιχων λειτουργιών των άλλων καταστημάτων.

 

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω:

 

α. Τα μικτά καταστήματα, που αποτελούνται από μη ομοειδή καταστήματα των άρθρων 38 και 39, θα διαθέτουν ιδιαίτερα, σαφώς χωρισμένα, για κάθε είδος των καταστημάτων τούτων παρασκευαστήρια, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ανωτέρω άρθρων.

 

β. Αν μικτό κατάστημα αποτελείται από καταστήματα των άρθρων 38 και 37 ή / και 39 (π.χ. εστιατόριο - καφετέρια, εστιατόριο - ζαχαροπλαστείο, εστιατόριο - καφετέρια - ζαχαροπλαστείο), θα διαθέτει αίθουσα των πελατών του καταστήματος του άρθρου 38 χωριστή, έστω και νοητά, από την αίθουσα πελατών του άλλου καταστήματος (άρθρου 37 ή / και 39).

 

γ. Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά που προβλέπονται στα άρθρα 37, 38, 39 τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

 

Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006 ως Στεγασμένοι ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται, στην αρμόδια αρχή, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεως, στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π. ιδρυόμενα παραπάνω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η νομιμότητα της οικοδομής του ειδικού κτιρίου ή της κατοικίας, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των καταστημάτων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.

 

Το εμβαδόν των βοηθητικών χώρων των εν λόγω καταστημάτων πρέπει να είναι ανάλογο του εμβαδού των καταστημάτων της Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) των άρθρων 37, 38 και 39 χωρίς παρασκευαστήριο.

 

Στους χώρους αυτούς θα γίνεται η προσωρινή διατήρηση των παρεχομένων τροφίμων και ποτών όπως προβλέπεται από τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και θα έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα (ψυγεία, προθήκες, ισοθερμικά δοχεία κ.λ.π.) για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα και με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχετικό 8)

 

Οι στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, θα διαθέτουν ανάλογα με τη δυναμικότητα τους αριθμό αποχωρητηρίων και αποχωρητηρίων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 25 της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/1983, όπως τροποποιήθηκε.

 

δ. Προσωρινή διατήρηση παρεχόμενων τροφίμων

 

Τα πάσης φύσεως προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια, θα μεταφέρονται και θα διατηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό, τροχήλατο ή αυτοκινούμενο ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα.

 

Ο εξοπλισμός θα διαθέτει αντίστοιχη πιστοποίηση και θα πληροί τους όρους του Κανονισμού 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του κεφαλαίου III Απαιτήσεις για κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

 

Όλοι οι εργαζόμενοι ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών οφείλουν να εκπαιδεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ε. Εγκατάσταση χημικών - βιολογικών αποχωρητηρίων σε υπαίθριους χώρους

 

Σε αραιοκατοικημένες περιοχές, προσωρινές εγκαταστάσεις ή μικρούς οικισμούς και σε αγροτικές περιοχές δύναται να επιτραπεί κατά την κρίση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η κατασκευή και άλλου τύπου υγιεινού αποχωρητηρίου (ξηρό αποχωρητήριο, προκατασκευασμένο, αυτοκαθαριζόμενο, κ.λ.π.), η εν γένει κατασκευή του οποίου θα παρέχει τα εχέγγυα διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας και κυρίως θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίζεται η διάθεση των λυμάτων τους, όπως αναφέρεται και στις παραγράφους 2 & 15 του άρθρου 3 της Γ1Γ/9900/1974 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1266/Β/1974).

 

Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά και διάθεση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ε1Β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 138/Β/1965).

 

Ειδικότερα για την μεταφορά και διάθεση λυμάτων αποχωρητηρίων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Επιχειρήσεις ύδρευσης - Αποχέτευσης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λ.π.) απαιτείται η βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Επιχείρησης ύδρευσης - Αποχέτευσης.

 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση διάθεσης λυμάτων, αυτή δεν είναι δυνατόν να δοθεί άπαξ για τα χημικά Αποχωρητήρια αλλά δίδεται κάθε φορά για το συγκεκριμένο έργο λειτουργίας (μία θέση εγκατάστασης ή δίκτυο θέσεων εγκατάστασης αποχωρητηρίων).

 

στ. Λειτουργούντες χώροι εκδηλώσεων

 

Οι ήδη λειτουργούντες ιδιωτικοί χώροι εκδηλώσεων υποχρεούνται να εφοδιαστούν με την απαιτούμενη άδεια το αργότερο μέχρι 31-12-2010.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό οίκοθεν Υ1Γ/128529/2009 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 2077/Β/2009), με την υπ' αριθμό Υ1Γ/93261/2010 (ΦΕΚ 1135/Β/2010) υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 1135/Β/2010).

 

4. Επιτρέπεται η παραγωγή ζύθου (μπύρας) σε ποσότητα που ορίζεται από το άρθρο 19, του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις, με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2963/1922, άρθρο 3Α, αποκλειστικά εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, στα οποία προβλέπεται η προσφορά αλκοολούχων ποτών και με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

α) Το οίκημα, στο οποίο επιτρέπεται να λειτουργεί η επιχείρηση θα αποτελεί ανεξάρτητο κτίριο ή σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον όλα τα διαμερίσματα αυτού θα είναι αποκλειστικά επαγγελματικές στέγες.

 

β) Η εγκατάσταση παραγωγής, ζύμωσης και αποθήκευσης του ζύθου, θα βρίσκεται εντός του καταστήματος ο δε χώρος αυτής θα είναι επαρκής και πάντως όχι μικρότερος των 50 m2 επιπλέον του ελαχίστου χώρου που προβλέπεται για την συγκρότηση των καταστημάτων αυτών, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από τον υπόλοιπο χώρο με διαφανές άθραυστο υλικό.

 

γ) θα υπάρχει ιδιαίτερος αυτοτελής αποθηκευτικός χώρος τουλάχιστον 5 m2 για τις ανάγκες της εγκατάστασης παραγωγής ζύθου, μέσα στον οποίο θα υπάρχει ιδιαίτερο ψυγείο αναλόγου χωρητικότητας αποκλειστικά για την διατήρηση του λυκίσκου.

 

δ) Η απαγωγή των οσμών και των αερίων, που θα παράγονται κατά την παρασκευή του ζύθου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της παρούσας, τα προ ερχόμενα δε από την παραγωγή του ζύθου Απορρίμματα θα συλλέγονται και θα αποκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της παρούσας.

 

ε) Για την απόκτηση της άδειας της παραγράφου 1, του άρθρου 6 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος να λειτουργήσει κατάστημα εντός του οποίου θα παράγεται ζύθος θα επισυνάπτει, στη σχετική αίτησή του προς τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται η στατική επάρκεια του κτιρίου για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν Υ1Γ/ΓΠ/11708/2003 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 143/Β/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.