Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προσωρινές άδειες σε λειτουργούντες σταυλισμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ήδη υφιστάμενες και λειτουργούσες σταυλικές εγκαταστάσεις και μη πληρούσες τις υπό των άρθρων 1 και 2 της παρούσης αποφάσεως καθοριζόμενες προϋποθέσεις δύναται να τύχουν προσωρινών αδειών λειτουργίας διατηρήσεως, αναλόγου προς τις τοπικές συνθήκες αριθμού ζώων, άνευ περαιτέρω επεκτάσεως και δια χρονικόν διάστημα κατά την κρίσιν της οικείας Επιτροπής εφ' όσον εκ των επενεχθησομένων βελτιώσεων δύναται ν' αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις επί της Δημοσίας Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.