Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Έκταση γηπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δια την ίδρυση και λειτουργία των Κτηνοτροφικών επιχειρήσεων ως βουστασίων, χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, κονικλοτροφείων, και λοιπών μικρών ζώων ελαχίστη απαιτουμένη έκτασις γηπέδου καθορίζεται κατ' ελάχιστον όριον εις 2 στρέμματα, εφ' όσον δεν απαγορεύεται εξ άλλης τινός διατάξεως.

 

2. Η ως άνω έκτασις αυξάνεται αναλόγως του αριθμού των διατηρουμένων ζώων του συστήματος διατηρήσεως και εκτροφής τούτων συμφώνως προς τις ζωοτεχνικές μεθόδους και της υφισταμένης υγειονομικής συγκροτήσεως κατά την κρίσιν της οικείας Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.