Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Οικόσιτα ζώα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός χωρίων και οικισμών και εις τις ακραίας συνοικίας κωμοπόλεων και πόλεων επιτρέπεται η άνευ αδείας διατήρησις αναλόγου αριθμού ζώων, περί ων η παρούσα αναλόγως των επικρατουσών τοπικών γεωργοκτηνοτροφικών ή αστικών συνθηκών της πυκνότητας των κατοίκων, εφ' όσον διατηρούνται εις καταλλήλους στάβλους τηρουμένων των επιβαλλομένων εκάστοτε όρων υγιεινής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

2. Ο κατά περίπτωσιν αριθμός τούτων καθορίζεται δια Νομαρχιακών αποφάσεων με εισήγηση της οικείας Επιτροπής χορηγήσεως αδειών επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.