Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις επιφανειακά ύδατα, εφ' όσον:

 

α) Τα ύδατα του αποδέκτη διατηρούν άπαντα τα κατωτέρω στο άρθρο 4 καθοριζόμενα χαρακτηριστικά δια την εκάστοτε προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήσιν και μετά την διάθεση των λυμάτων ή των βιομηχανικών αποβλήτων εις αυτά. Εις περιπτώσεις καθ' ας υφίστανται ειδικές διατάξεις, που επιβάλλουν αυστηρότερους ή προσθέτους όρους, θα τηρούνται και οι όροι αυτοί.

 

β) Πληρούνται οι στο άρθρο 5 καθοριζόμενοι ελάχιστοι όροι.

 

γ) Πληρούνται οι ειδικοί όροι, που καθορίζονται για κάθε αποδέκτη ή τμήμα αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.